​​

Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 2.4 milyar artırdı.

1-8  Aralık tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 2.1 milyar artarak USD 198.2  milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 2.4 milyar artış kaydetti  ve USD 163.4 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 754 milyon arttı  ve USD 94.7 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında USD 1.6  milyar  artış gözlendi ve USD 68.6 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 142 milyon azaldı ve USD 19.9 milyar seviyesine geriledi.

Resim1.png 

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

Resim2.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                      Kaynak: TCMB, Ziraat​