14 Aralıkla biten haftada gerçek kişiler döviz almaya devam ederken tüzellerde sınırlı döviz satışı görüldü.

Gerçek kişiler ekim ayından bu yana döviz almaktan vazgeçmiyor.

7-14 Aralık haftasında USD/TL kuru 5,26-5,42 bandında hareket ederken gerçek kişiler döviz alışı; tüzel kişiler ise döviz satışı gerçekleştirdi. İçerisinde bulunduğumuz haftada ABD ile diplomatik ilişkilerin güçlenmeye devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş TL'deki değerlenmeye katkı sağlarken;  yıl sonuna kısa bir süre kala firmaların pozisyon ayarlamasıyla TL'deki değerlenmenin devamını bekleyebiliriz.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 7-14 Aralık tarihleri arasında, USD 319 milyon artarak USD 158,9 milyar seviyesine yükseldi.

Hane halkı DTH ları USD 336 milyonluk artış kaydetti ve USD 95,3 milyar seviyesine yükseldi. Gerçek kişiler, dövizde alım yönlü tercihlerine ara vermekte isteksiz davranıyorlar ve son on haftadır döviz alımını tercih ediyorlar.

Reel Sektör DTH ları da USD 17 milyonluk azalışla USD 63,6 milyar  seviyesine geriledi.

Altın tarafında; USD 150 milyonu gerçeklerde ve USD 11 milyonu tüzellerde olmak üzere toplamda USD 161 milyonluk artış kaydedildi.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı, son 10 haftadır döviz alımının tercih edilmesinin etkisiyle %60 seviyesine ulaşmış durumda. Tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %40 seviyesinde. 2018 yılı içerisinde %56-59 dar bandında hareket eden ve Ekim 2017'den bu yana %60'ın altında seyreden gerçek kişilerin toplam DTH içerisindeki payı, gerçek kişi döviz alımlarının son haftalarda artması ile %60 seviyesine yeniden ulaşmış durumda (Şekil 1).

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,6 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,4'lerde (Şekil 2).

      Şekil 1: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Toplam DTH İçindeki Payları

Resim2.png            Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 6,5 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 1,9 milyar azalmış durumda. Aralık ayında içerisinde toplamda USD 810 milyonluk bir artış mevcut.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 4,6 milyar azaltmış görünüyor. Aralık ayında toplamda USD 1,6 milyar azalmış görünüyor. 

   Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim3.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

              Şekil 2: Dolar ve Euro (Dolar Cinsi) DTH'ların toplam DTH                         Şekil 3:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık

             içerisindeki payı                                                                                                         Değişimleri (USD Milyar)
Resim4.png           Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                   Kaynak: TCMB, Ziraat