Yurtiçi yerleşiklerin DTH'ları, 15 Kasım haftasında yaklaşık USD 37 milyon azalış sergileyerek son üç haftadaki düşüşünü devam ettirdi. Gerçek kişilerin DTH'ının, bir önceki haftadaki USD 36 milyonluk azalışın ardından yeniden sınırlı yükseldiği gözlenmekte. Tüzel kişilerin DTH'larının ise son dört haftadır düşüşünü sürdürdüğü görülmekte.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 15 Kasım haftasında haftalık bazda USD 1,41 milyar artarak USD 103,45 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 8 - 15 Kasım tarihleri arasında, USD 37 milyon azalarak USD 194,18 milyar seviyesine geriledi. Özellikle, Türkiye ve ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilere yönelik olumlu görünüm yanında, Türkiye CDS priminin son dönemin en düşük seviyelerine gerilemesi ve TL'nin ılımlı seyrinin, yurtiçi yerleşiklerin DTH'larında devam eden çözülmede etkili olduğu düşünülebilir. Dün ise Suriye'de, Rusya ve Türkiye'nin yeni bir operasyon olmayacağına yönelik mutabık kalmasının, azalan jeopolitik riskler kapsamında TL'yi desteklemesiyle önümüzdeki haftalarda çözülmenin devam edebileceği düşünülebilir.
Döviz mevduatı gelişiminde dikkat çeken noktalar:

Yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ları, ardı ardına son üç haftadır düşüyor.

•Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 33,2 milyar artmış durumda.

•Döviz mevduatları, toplam mevduatlar içerisinde %52,2 payıyla, TL mevduatların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Söz konusu pay, bu yıl en yüksek seviyeyi %56,2 oranıyla 10 Mayıs haftasında  görmüştü.

•Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35,7 seviyesinde bulunuyor.

Gerçek kişilerin DTH'ında, 1 Kasım haftasında USD 779 milyonluk artışla son 12 haftanın en yüksek artışının yaşanmasının ardından, artış hızının azaldığı gözüküyor.

•Hane halkı DTH ları 15 Kasım haftasında USD 120 milyar seviyesine yükseldi. Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 23,5 milyar artmış durumda.

Tüzel kişilerin DTH'ında ise, son dört haftadır azalış gözlenmekte.

•Tüzel kişilerin DTH ları 15 Kasım haftasında ise USD 74,2 milyara geriledi. Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 9,7 milyar artırmış görünüyor.

Altın tarafında ise, yatırımcılar geçen yılın ilk 10 aylık döneminde (5 Ocak-16 Kasım 2018 arası) USD 909 milyonluk alım yaparlarken, bu yılın aynı döneminde (4 Ocak-15 Kasım 2019 arası) ise belirgin tutarda artışla USD 5,55 milyarlık alım yaptıkları gözlenmekte. 

Resim1.pngResim2.png 

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre USD 1,41 milyar artarak USD 102,04 milyardan USD 103,45 milyar seviyesine yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 2,62 milyarlık artışla USD 75,43 milyar seviyesinden USD 78,05 milyar seviyesine yükselirken, altın rezervleri ise USD 1,21 milyarlık azalışla USD 26,61 milyar seviyesinden USD 25,39 milyar seviyesine geriledi.

Resim3.pngToplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payı, 15 Kasım haftasında %61,81 seviyesinde gerçekleşerek son otuz haftadır %60 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda bulunuyor. Bunun yanında, toplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payının, son otuz haftada en yüksek seviyeyi 9 Ağustos haftasında %62,86 seviyesiyle görmesinin ardından, düşüşe geçtiği gözlenmekte. 

Tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının ise 15 Kasım haftasında %38,19 seviyesinde gerçekleşerek son otuz haftadır %40 seviyesinin altına sarktığı gözlenmekte. Ayrıca tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının, gerçek kişilerin payının aksine, söz konusu 30 haftalık dönemde en düşük seviyeyi 9 Ağustos haftasında %37,11 seviyesiyle görmesinin ardından, yükselişe geçtiği görülmekte.   

Resim4.png