Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta yaklaşık USD 3 milyar arttı.

9-16 Şubat tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar, USD 4,2 milyar artışla yaklaşık USD 209 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, önceki haftada gerçekleşen USD 1,8 milyar azalışın ardından USD 3 milyar artışla USD 170,4 milyara yükseldi.

Hanehalkı DTH ları USD 1,3 milyar arttı ve USD 100 milyara ulaştı. Önceki hafta bu kalemde USD 1,3 milyar azalış gözlenmişti.

Reel Sektör DTH larında da benzer seyir hakim olup önceki hafta USD 531 milyon azalışın ardından USD 1,7 milyar artışla USD 70,4 milyara ulaşmış durumda.

Yurtdışında yerleşiklerin toplam DTH ları da USD 242 milyon arttı ve USD 21,2 milyar seviyesinde bulunuyor.

Resim1.png Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

              Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                               Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                      Kaynak: TCMB, Ziraat