Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 1.4 milyar artırdı.

10-17 Kasım tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 2.1 milyar artarak kaydederek USD 192.6  milyar seviyesine yükseldi.

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı USD 1.4 milyar artış kaydetti  ve USD 159.4 milyara olarak kaydedildi.

Hanehalkı DTH ları USD 403 milyon arttı  ve USD 93.2 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında USD 989 milyon artış gözlendi ve USD 66.2 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 214 milyon arttı ve USD 19.7 milyar seviyesine ulaştı.

Resim1.png

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor (Şekil 1).

            Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                     Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim3.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                     Kaynak: TCMB, Ziraat​