Yurtiçi yerleşiklerin DTH'ları, 18 Ekim haftasında yaklaşık USD 1,38 milyarlık artış sergiledi. Gerçek kişilerin DTH'ının, son iki haftadır düşüşe geçtiği gözlenmekte. Tüzel kişilerin DTH'larının ise son iki haftadır yükselişe geçtiği görülmekte.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 18 Ekim haftasında haftalık bazda USD 289 milyon artarak USD 104,49 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 11 - 18 Ekim tarihleri arasında, USD 1,38 milyar artarak USD 194,26 milyar seviyesine yükseldi. Özellikle, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 14 Ekim'de çeşitli yaptırımlar getirmesine karşın, bireysel yatırımcıların ilgili haftada dövizde satış yönlü hareket ettikleri ve TL'nin tüm bu gelişmelere karşı direnç gösterdiği gözlenmekte.

Gerçek kişilerin DTH'ında, son iki haftada toplam USD 880 milyonluk azalış gözlenmekte. Gerçek kişilerin DTH'ında, 11 Ekim haftasında USD 585 milyonluk azalış ve 18 Ekim haftasında ise USD 295 milyonluk azalış görüldü.

Tüzel kişilerin DTH'ında ise, son iki haftada toplam USD 1,79 milyarlık artış gözlenmekte. Bu kapsamda, tüzel kişilerin DTH'ı 11 Ekim haftasında USD 121 milyonluk artış ve 18 Ekim haftasında ise 1,67 milyarlık artış sergiledi.

Altın tarafında ise, yatırımcıların önceki son 6 haftada toplamda USD 2,18 milyarlık alımın ardından, 11 Ekim haftasında USD 88 milyonluk satış ve 18 Ekim haftasında ise USD 21 milyonluk satış olmak üzere, son iki haftada toplam USD 109 milyonluk satış gerçekleştirdikleri gözlenmekte.

Resim20.png 

Hane halkı DTH ları 18 Ekim haftasında yaklaşık USD 295 milyon azaldı ve USD 118,8 milyar seviyesine geriledi. 
Reel Sektör DTH ları 18 Ekim haftasında ise USD 1,67 milyar artış gösterdi ve USD 75,5 milyara yükseldi. 

Resim21.png 

Döviz mevduatları, toplam mevduatlar içerisinde %53,5 payıyla, TL mevduatları üzerinde seyretmeye devam ediyor (Şekil 2). 
Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 33,2 milyar artmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 22,2 milyar artmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 11,0 milyar artırmış görünüyor.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %51,7 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %36,7 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre USD 289 milyon artarak USD 104,21 milyardan USD 104,49 milyar seviyesine yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 311 milyonluk azalışla USD 78,40 milyar seviyesinden USD 78,09 milyar seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise USD 600 milyonluk artışla USD 25,81 milyar seviyesinden USD 26,41 milyar seviyesine yükseldi.

•TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise 18 Ekim itibarıyla USD 1,88 milyarlık azalışla USD 36,77 milyar seviyesinden USD 34,89 milyar seviyesine geriledi. 

Resim22.pngResim23.pngToplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payı, 18 Ekim haftasında %61,13 seviyesinde gerçekleşerek son yirmi altı haftadır %60 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda bulunuyor. Bunun yanında, toplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payının, son yirmi altı haftada en yüksek seviyeyi 9 Ağustos haftasında %62,86 seviyesiyle görmesinin ardından, düşüşe geçtiği gözlenmekte. 

Tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının ise 18 Ekim haftasında %38,87 seviyesinde gerçekleşerek son yirmi altı haftadır %40 seviyesinin altına sarktığı gözlenmekte. Ayrıca tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının, gerçek kişilerin payının aksine, söz konusu 26 haftalık dönemde en düşük seviyeyi 9 Ağustos haftasında %37,11 seviyesiyle görmesinin ardından, yükselişe geçtiği görülmekte.   

Resim24.png