Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta USD 1 milyar arttı.

12-19 Ocak  tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar, USD 2,1 milyar artarak USD 205,1 milyara yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 1 milyar arttı ve USD 167,8 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 152 milyon arttı ve USD 98,6 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında da USD 864 milyon artış gözlendi ve USD 69,2 milyara yükseldi.

Yurtdışında yerleşiklerin toplam DTH’ı  USD 512 milyon arttı ve  USD 20,9 milyar seviyesinde bulunuyor.

Resim1.pngTarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

             Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                          Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                     Kaynak: TCMB, Ziraat​