Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 0,6 milyar azalttı.

06-13 Ekim tarihleri arasında yurtiçi yerleşik döviz mevduatı önceki haftalara kıyasla daha sınırlı ölçüde azalmış ve USD 809 milyon azalış kaydetmişti. 13-20 Ekim tarihleri arasında ise sınırlı azalma trendi devam etti ve USD 636 milyon azalarak USD 161,9 milyar olarak gerçekleşti. 22-29 Eylül ve 29 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında sırasıyla USD 2 milyar ve USD 2,1 milyar azalma görülmüştü.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 93 milyon artarak USD 19,7 milyar olarak gerçekleşti.

İlgili hafta aralığında yurtiçi yerleşik verisinde, tüzel kişilerin döviz mevduatı USD 89 milyon azalarak USD 65 milyara gerilerken, gerçek kişi döviz mevduatı da azalma trendini devam ettirerek USD 547 milyon azalışla USD 96,9 milyar olarak gerçekleşti.

Döviz bazında incelendiğinde gerçek kişilerin Dolar DTH’larında USD 498 milyon azalış gözlenirken; EUR DTH’larındaki (ABD doları karşılığı) USD 50 milyon azalış görülmüştür. Tüzel kişilerin ise Dolar DTH’larında USD 118 milyon artış gerçekleşirken; EUR DTH’da USD 210 milyonluk azalış gözlendi.

Böylece yurtiçi yerleşiklerin toplam USD DTH rakamı USD 107,1 milyar seviyesine geriledi. Yılbaşından bu yana yurtiçi yerleşiklerin DTH rakamı USD 16,3 milyar (*3,5=57 milyar TL) artmış durumda. Bu artışın %46 sı gerçek kişilerden kaynaklanmakta. Toplam TL mevduatının da gelişimine baktığımızda yılsonundan bu yana 94,3 milyar TL artmış durumda.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam EUR DTH rakamı USD 260 milyon azalış kaydetmiş ve EUR 46,9 milyar (dolar cinsi) seviyesinde bulunmaktadır.

Resim1.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

              Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                         Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki PayıResim2.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                        Kaynak: TCMB, Ziraat