​​

13-20 Temmuz haftasında yurtiçi yerleşikler sınırlı döviz alımına yöneldi​.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 13-20 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık USD 1,1 milyar artarak USD 160 milyar seviyesine yükseldi. Önceki hafta DTH'lar USD 3,8 milyar ile son iki yılın en yüksek azalışını kaydetmişti.

Her ne kadar bu hafta yurtiçi yerleşikler döviz alımına yönelse de yıllık olarak gelişimini incelediğimizde son iki haftadır ardı ardına toplam DTH'larda düşüş görülüyor. Yani toplam DTH'larda geçtiğimiz yıla göre düşüş gözükmekte (Şekil 1).​

Şekil 1: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Bir Önceki Yıla Göre Değişimleri 

Resim1.png        Kaynak: TCMB, Ziraat

Hem gerçek hem tüzel kişilerin ilgili haftada döviz alımına yöneldiği görülüyor.

Hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 0,5 milyar arttı ve USD 91,7 milyar seviyesinden USD 92,3 milyar seviyesine yükseldi. Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 4,9 milyar azalmış durumda.

Reel Sektör DTH ları da USD 0,6 milyar arttı ve USD 67,8 milyara yükseldi. Yılbaşından bu yana tüzel kişilerin DTH ı USD 0,4 milyar azalmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,6 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,4 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

Altında ise USD 86 milyonu gerçeklerde artış ve USD 3 milyonu tüzellerde azalış olmak üzere toplamda USD 83 milyonluk artış kaydedilmiştir.

Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 485 milyon arttı ve USD 67,7 milyardan USD 68,2 milyara yükseldi. USD 485 milyonluk artışın USD 110 milyonu parite etkisinden kaynaklanıyor.

Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 100,3 milyardan USD 101 milyara yükseldi ve haftalık bazda USD 700  milyonluk artış  gösterdi. 

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim5.png   Kaynak: TCMB, Ziraat

  Şekil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim6.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 3:Toplam DTH'ın DağılımıResim4.png

     Kaynak: TCMB, Ziraat