21 Aralık haftasında, toplam döviz tevdiat hesaplarında USD 3,12 milyar tutarında artış görüldü.
Hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler dövizde alım yönlü hareket ederken, döviz talebinin yaklaşık 1/3'ü gerçek kişilerden ve 2/3'ü ise tüzel kişilerden kaynaklandı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 14-21 Aralık tarihleri arasında, USD 3,12 milyar artarak USD 162 milyar seviyesine yükseldi. Bu sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük. Yılbaşına göre yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 3,1 milyar azalmış durumda.

Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı, ağustos sonu-eylül ayı başında %53'leri aşmıştı. Güncel durumda ise, TL varlıklara güvenin kademeli artması ve kurlarda istikrarın sağlanmasıyla %50'nin altındaki seyrini sürdürüyor. 21 Aralık haftasında DTH'ın toplam mevduat içerisindeki payı %49,6 seviyesinde bulunuyor (Şekil 1).

     Şekil 1. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı %50'nin altında seyrediyor.

Resim1.pngGerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %59,4 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %40,6 seviyesinde bulunmakta.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 964 milyon arttı ve USD 96,3 milyar seviyesine yükseldi. Kurun 5,40 seviyesinin altındaki ılımlı seyrine rağmen gerçek kişilerin, son 11 haftada dövizde alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte. Bu kapsamda, hane halkının, son 13 haftanın en yüksek hacimli döviz alımını yaptığı gözlenmekte.
Reel Sektör DTH ları da USD 2,16 milyar arttı ve USD 65,7 milyara yükseldi. Böylece, reel sektörün Nisan 2017'den sonraki dönemdeki en büyük hacimli haftalık döviz alımını gerçekleştirdiği görülmekte. 
Altın tarafında ise 7 - 21 Aralık tarihleri arasındaki iki haftalık dönemde yaklaşık USD 352 milyon tutarındaki artış görülmekle birlikte, bu artışın yaklaşık USD 191 milyon tutarındaki kısmının 21 Aralık haftasında gerçekleştiği görülmekte.

     Şekil 2: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)   Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim2.png Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 3,1 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 336 milyon artmış durumda. Özellikle, hanehalkının son 11 haftada dövizde alım yönlü hareket ettiği ve bu dönemde hanehalkı DTH ının toplam USD 6,5 milyar arttığı gözlenmekte.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,4 milyar azaltmış görünüyor. Tüzel kişilerin ise, 21 Aralık haftasında alım yönlü işlemlerle döviz DTH ını yaklaşık USD 2,16 milyar artırdığı görülmekte.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,1 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,7'lerde.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)    Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim5.png

     Kaynak: TCMB, Ziraat​                                                                                  Kaynak: TCMB, Ziraat