Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 1.4 milyar artırdı.

17-24 Kasım tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 888 milyon artarak USD 193.5  milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 1.4 milyar artış kaydetti  ve USD 160.9 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 306 milyon arttı  ve USD 93.6 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında USD 1.1 milyar artış gözlendi ve USD 67.4 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 258 milyon arttı ve USD 20 milyar seviyesine ulaştı.

Resim1.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

            Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                               Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                    Kaynak: TCMB, Ziraat​

​