25 Ocak haftasında, toplam döviz tevdiat hesaplarında yaklaşık U​SD 2,2 milyar tutarında artış görüldü.

Hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler dövizde alım yönlü hareket ederken, gerçek kişiler, yaklaşık USD 1,3 milyar, tüzel kişiler ise yaklaşık USD 920 milyon döviz alımı gerçekleştirdi. ​

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 18-25 Ocak tarihleri arasında, USD 2,23 milyar artarak USD 166 milyar seviyesine yükseldi. Ardı ardına 3 haftadır ortalama USD 2 milyar civarında artış görüyoruz. Geçen sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük.

     Şekil 1. Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri

Resim1.png 

TL'nin dolar karşısında değerlenmesini sürdürmesine rağmen hem gerçek hem de tüzel kişiler alım yönlü tercihlerini sürdürüyor. Geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos Zirvesi'nde konuşan  Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın, güçlü mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ve sıkı para politikası uygulamaya devam eden Merkez Bankası ile uyumlu ve eşgüdüm halinde çalışmakta olduklarını yinelemesine karşın dövizde alım yönlü hareket sürüyor.

Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı, 2018 yılında ağustos sonu-eylül ayı başında %53'leri aşmıştı. 2018 eylül sonu itibarıyla düşüşe geçen DTH'ın payı, 2018 yılını %49,5 seviyesinde tamamlamıştı. 2019 yılının ilk dört haftasında ise, DTH'ın payının, hafif yükselişe geçerek, 25 Ocak haftasında %50,1 seviyesine ulaştığı gözlenmekte. Neticede DTH'ın toplam mevduat içerisindeki payının, %50'nin altındaki seyrini sürdürdüğü 8 haftalık dönemin (9 Kasım-28 Aralık 2018) ardından, yeni yılla birlikte yeniden %50 seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettirdiği görülüyor. 

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 1,31 milyar arttı ve USD 100,1 milyar seviyesine yükseldi. Gerçek kişilerin, son 16 haftada dövizde alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte.
Reel Sektör DTH ları ise USD 921 milyon arttı ve USD 65,9 milyara yükseldi. Böylece, reel sektörün son 3 haftalık dönemde toplam USD 2,7 milyarlık döviz alımı yaptığı görülmekte. 
Altın tarafında ise son 6 haftalık dönemde alım yönlü işlemlerle yaklaşık USD 900 milyon tutarında artış görülmekle birlikte, bu artışın yaklaşık USD 150 milyon tutarındaki kısmının 25 Ocak haftasında gerçekleştiği görülmekte.

     Şekil 2. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı %50'nin üzerinde

Resim2.png     Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim3.png 

Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 5 milyar artmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 3,6 milyar artmış durumda. Özellikle, hanehalkının son 16 haftada dövizde alım yönlü hareket ettiği ve bu dönemde hanehalkı DTH ının toplam USD 10,3 milyar arttığı gözlenmekte.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 1,4 milyar artmış görünüyor. Tüzel kişilerin, son üç haftada ise alım yönlü işlemlerle döviz DTH ını yaklaşık USD 2,7 milyar artırdığı görülmekte.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %34'lerde.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim4.png 

     Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)                               Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim5.png 

        Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                              Kaynak: TCMB, Ziraat

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine bakıldığında ise, 25 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 914 milyon azalarak USD 94,2 milyardan USD 93,3 milyar seviyesine gerilediği gözlenmekte. Brüt döviz rezervleri, ilgili haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 360 milyonluk azalışla USD 73,4 milyar seviyesine gerilerken, altın rezervleri de ilgili haftada benzer şekilde yaklaşık USD 360 milyonluk azalışla USD 19,9 milyar seviyesine gerilemiştir.​