Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları, 30 Temmuz haftasında yaklaşık 4,4 milyar USD artış sergiledi, buna gerçek kişiler 4,2 milyar USD'lik artış ve tüzel kişiler ise 0,2 milyar USD'lik artışla katkıda bulundu. Altın mevduatlarında ise 2,1 milyar USD'lik artış görüldü. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 30 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,8 milyar USD azalarak 90,2 milyar USD seviyesine geriledi.

Yabancı yatırımcıların ilgili haftada, hem hisse senedinde, hem de DİBS tarafında satış yönlü hareket ettikleri gözlendi.

Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 24 – 30 Temmuz tarihleri arasında, 4,4 milyar USD artarak 212,9 milyar USD ile rekor seviyeye yükseldi.

  • Gerçek kişilerin DTH'ında, 30 Temmuz haftasında 4,2 milyar USD'lik büyük miktarlı artış gerçekleştiği görülüyor. Bu artışın 2,2 milyar USD'lik kısmı döviz mevduat hesaplarındaki artıştan oluşurken, altın mevduat hesaplarında ise 2 milyar USD'lik artış gözlendi.
  • Tüzel kişilerin DTH'ında ise, 30 Temmuz haftasında 0,2 milyar USD'lik sınırlı artış yaşandığı gözleniyor. Bu artışın tamamı altın hesaplarındaki artıştan kaynaklanırken, döviz mevduat hesaplarında ise değişim gözlenmedi ve yatay seyir izlendi.

2020 yılının başına göre incelediğimizde, yurt içi yerleşiklerin toplam DTH'ı 19,3 milyar USD artmış durumda.

  • Yıl başından bu yana hanehalkı DTH'ı 11 milyar USD artmış durumda. Yıl başından bu yana tüzel kişiler DTH'ını 8,3 milyar USD artırmış görünüyor. 

Döviz mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı, son iki haftada artış sergileyerek %52 seviyesine yükseldi. 

15.png 

​Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 30 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,8 milyar USD azalarak 90,2 milyar USD seviyesine geriledi.

  • Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 4,3 milyar USD'lik azalışla 46,7 milyar USD seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise 1,5 milyar USD artışla 43,6 milyar USD seviyesine yükseldi.
  • Net uluslararası rezervler ise, bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,3 milyar USD azalışla 26,5 milyar USD seviyesine geriledi.

16.pngYabancı yatırımcılar, 30 Temmuz haftasında DİBS/tahvil ve hisse senedi tarafında satış yönünde hareket sergilediler. Bu kapsamda, yabancı yatırımcılar 30 Temmuz haftasında yurt içinde hisse senedi piyasasında 69 milyon USD tutarında çok sınırlı satış yaparken, repo hariç DİBS tarafında ise 211 milyon USD tutarında sınırlı satış gerçekleştirdi. Söz konusu haftada çıkış yapan net toplam yabancı sermaye miktarı 280 milyon USD seviyesiyle sınırlı tutarda gerçekleşti. 

Öte yandan, eurobond tarafında ise, yabancı yatırımcılar, 30 Temmuz haftasında devlet eurobondlarında 11 milyon USD'lik oldukça sınırlı alımda bulundular. Şirket eurobondları tarafında ise, yabancı yatırımcılar, ilgili haftada 102 milyon USD'lik satış gerçekleştirdiler.

  • Şirket eurobondlarının detayına bakıldığında ise, yabancı yatırımcılar, yurt dışında ihraç edilen eurobondlarda ilgili haftada 98 milyon USD'lik sınırlı satış gerçekleştirirken, yurt içinde ihraç edilen eurobondlarda ise 4 milyon USD'lik çok sınırlı satışta bulundular.
  • Hisse senetleri piyasasındaki yabancı payı ise 30 Temmuz haftasında %55 seviyesinde gerçekleşirken, tahvil piyasasındaki yabancı payı ise %3,76 seviyesine kadar gerileyerek rekor düşük seviyelerini yeniledi.

17.png

18.png19.png