​​​


Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları, 10 Temmuz haftasında yaklaşık 1,3 milyar USD artış sergiledi, buna gerçek ve tüzel kişiler 0,6 milyar USD'lik artışlarla eşit katkıda bulundu. Altın mevduatlarında ise 54 milyon USD'lik çok sınırlı düşüş görüldü. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 10 Temmuz haftasında 0,5 milyar USD azalarak 90 milyar USD seviyesine geriledi.

Yabancı yatırımcıların ilgili haftada, hem hisse senedinde, hem de DİBS tarafında satış yönlü hareket ettikleri gözlendi.


Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 3 – 10 Temmuz tarihleri arasında, 1,3 milyar USD artarak 202,5 milyar USD seviyesine yükseldi.

  • Gerçek kişilerin DTH'ında, 10 Temmuz haftasında 0,6 milyar USD'lik artış gerçekleştiği görülüyor. Bu artışın tamamına yakını döviz mevduat hesaplarındaki artıştan oluşurken, altın mevduat hesaplarında ise 38 milyon USD'lik çok sınırlı azalış gözlendi.
  • Tüzel kişilerin DTH'ında ise, 10 Temmuz haftasında 0,6 milyar USD'lik artış yaşandığı gözleniyor. Bu artışın da tamamı döviz hesaplarındaki artıştan kaynaklanırken, altın mevduat hesaplarında ise 16 milyon USD'lik çok sınırlı düşüş yaşandı ve yatay seyir gözlendi.

2020 yılının başına göre incelediğimizde, yurt içi yerleşiklerin toplam DTH'ı 8,7 milyar USD artmış durumda.

  • Yıl başından bu yana hanehalkı DTH'ı 2,8 milyar USD artmış durumda. Yıl başından bu yana tüzel kişiler DTH'ını 6 milyar USD artırmış görünüyor. ​

Döviz mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı, %50,8 seviyesiyle önceki haftaya göre yatay seyretmekte. 

5.png6.png Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 0,5 milyar USD azalarak 90 milyar USD seviyesine geriledi.

  • Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 1,7 milyar USD'lik azalışla 49,6 milyar USD seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise 1,3 milyar USD artışla 40,4 milyar USD seviyesine yükseldi.
  • Net uluslararası rezervler ise, bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyar USD artışla 32,2 milyar USD seviyesine yükseldi. ​

7.png Yabancı yatırımcılar, 10 Temmuz haftasında DİBS/tahvil ve hisse senedi tarafında satış yönünde hareket sergilediler. Bu kapsamda, yabancı yatırımcılar 10 Temmuz haftasında yurt içinde hisse senedi piyasasında 102 milyon USD tutarında sınırlı satış yaparken, repo hariç DİBS tarafında ise 284 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdi. Söz konusu haftada çıkış yapan net toplam yabancı sermaye miktarı 386 milyon USD seviyesiyle görece sınırlı gerçekleşti. 

Öte yandan, eurobond tarafında ise, yabancı yatırımcılar, 10 Temmuz haftasında devlet eurobondlarında 61 milyon USD'lik oldukça sınırlı satışta bulundular. Şirket eurobondları tarafında ise, yabancı yatırımcılar, ilgili haftada 162 milyon USD'lik satış gerçekleştirdiler. ​

  • Şirket eurobondlarının detayına bakıldığında ise, yabancı yatırımcılar, yurt dışında ihraç edilen eurobondlarda ilgili haftada 157 milyon USD'lik satış gerçekleştirirken, yurt içinde ihraç edilen eurobondlarda ise 5 milyon USD'lik çok sınırlı satışta bulundular.​
Hisse senetleri piyasasındaki yabancı payı ise 10 Temmuz haftasında %50,4 seviyesinde gerçekleşirken, tahvil piyasasındaki yabancı payı ise %3,95 seviyesine kadar gerileyerek rekor düşük seviyelerini yeniledi.

8.png10.png