Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları, 14 Ağustos haftasında 1,8 milyar USD azalış sergiledi. Bir önceki haftada ise 6,6 milyar USD artış sergilemişti. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3,6 milyar USD azalarak 88,2 milyar USD seviyesine geriledi.

Yabancı yatırımcıların ilgili haftada, hem hisse senedinde, hem de DİBS tarafında satış yönlü hareketlerine devam ettikleri gözlendi.

Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 7 – 14 Ağustos tarihleri arasında, 1,8 milyar USD azalarak 217,7 milyar USD seviyesine geriledi.

  • Gerçek kişilerin DTH'ında, 14 Ağustos haftasında 1,7 milyar USD'lik azalış gerçekleştiği görülüyor. Bu azalışın 0,6 milyar USD'lik kısmı döviz mevduat hesaplarındaki azalıştan oluşurken, altın mevduat hesaplarında ise 1 milyar USD'lik azalış gözlendi.
  • Tüzel kişilerin DTH'ında ise, 14 Ağustos haftasında 0,2 milyar USD'lik sınırlı azalış yaşandığı gözleniyor. Bu azalışın, 79 milyon USD'lik kısmı döviz hesaplarındaki azalıştan kaynaklanırken, altın mevduat hesaplarında ise 103 milyon USD'lik azalış görüldü.​
BDDK'nın önceden yayınladığı günlük verileri dikkate alarak yaptığımız hesaplamaya göre, 14 Ağustos haftasında toplam DTH miktarında bireysel tarafta 1,66 milyar USD'lik azalış ve kurumsal tarafta ise 0,07 milyar USD'lik azalış olmak üzere toplam 1,73 milyar USD'lik azalış olabileceğini değerlendirmiştik. Neticede TCMB'nin açıkladığı DTH verileri ile BDDK verilerinin uyumlu olduğu görülmekte. 

2020 yılının başına göre incelediğimizde, yurt içi yerleşiklerin toplam DTH'ı 24 milyar USD artmış durumda.

  • ​Yıl başından bu yana hanehalkı DTH'ı 14 milyar USD artmış durumda. Yıl başından bu yana tüzel kişiler DTH'ını 10 milyar USD artırmış görünüyor. ​

26.png

27.png

28.png 

Döviz mevduatların, toplam mevduatlar içerisindeki payı, önceki son üç haftada artış sergilemesinin ardından 14 Ağustos haftasında 0,3 yüzde puanlık azalışla %53,5 seviyesine sınırlı geriledi. 

Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,6 milyar USD azalarak 88,2 milyar USD seviyesine geriledi.

  • Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 1,2 milyar USD'lik azalışla 45,4 milyar USD seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise 2,4 milyar USD azalışla 42,8 milyar USD seviyesine geriledi.
  • Net uluslararası rezervler ise, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,1 milyar USD artışla 28,7 milyar USD seviyesine yükseldi.
  • Ayrıca bugün TCMB'nin, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların TL ve YP zorunlu karşılık oranlarını normalleşme adımları kapsamında artırmasıyla, piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar USD karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite çekilecektir. 14 Ağustos haftasında 3,6 milyar USD azalan toplam rezervler, YP zorunlu karşılıklardaki artırımın devreye girmesiyle artacaktır.

29.pngYabancı yatırımcılar, 14 Ağustos haftasında DİBS/tahvil ve hisse senedi tarafında satış yönünde hareket sergilediler. Bu kapsamda, yabancı yatırımcılar 14 Ağustos haftasında yurt içinde hisse senedi piyasasında 335 milyon USD tutarında satış yaparken, repo hariç DİBS tarafında ise 367 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdi. Söz konusu haftada çıkış yapan net toplam yabancı sermaye miktarı 702 milyon USD seviyesinde gerçekleşti. 

Yıl başından bu yana yana, yabancı yatırımcıların, hisse senedi portföylerinden 5,4 milyar USD'lik net çıkış ve repo hariç DİBS portföylerinden ise 7,5 milyar USD'lik net çıkış olmak üzere, toplamda 12,8 milyar USD'lik net çıkış yaptıkları görülüyor.

Öte yandan, eurobond tarafında ise, yabancı yatırımcılar, 14 Ağustos haftasında devlet eurobondlarında 95 milyon USD'lik sınırlı satışta bulundular. Şirket eurobondları tarafında ise, yabancı yatırımcılar, ilgili haftada 385 milyon USD'lik satış gerçekleştirdiler.

  • Şirket eurobondlarının detayına bakıldığında ise, yabancı yatırımcılar, yurt dışında ihraç edilen eurobondlarda ilgili haftada 380 milyon USD'lik satış gerçekleştirirken, yurt içinde ihraç edilen eurobondlarda ise 5 milyon USD'lik çok sınırlı satışta bulundular.
  • Hisse senetleri piyasasındaki yabancı payı ise 14 Ağustos haftasında %53,9 seviyesinde gerçekleşirken, tahvil piyasasındaki yabancı payı ise %3,33 seviyesine kadar gerileyerek rekor düşük seviyelerini yeniledi.​

30.png