Toplam kredi stoku haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,2 azaldı. Akım değişken, %15 üzerindeki ivmesini korudu.

Toplam kredi stoku haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak üç haftalık artışın ardından yönünü aşağı çevirdi ve %0,2 azalış kaydetti. Akım değişken göstergesi de benzer şekilde sınırlı azalışla %15,6 seviyesinden %15,4 seviyesine geriledi.

Bankacılık sektörü kredileri 2 Şubat itibarıyla  2.147 milyar TL oldu. Krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,2 azalış kaydederken yıllık bazda kur etkisi hariç %17,4 arttı.

Toplam krediler kur etkisinden arındırılmış (13 Haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama) %15,4 seviyesinde bulunmakta. (Şekil 1).

 ​Şekil 1: Merkez Bankası Metodolojisine Göre Kur Etkisinden Arındırılmış Kredilerin Seyri (13 Haftalık Yıllıklandırılmış HO)

Resim1.png           Kaynak: BDDK, Ziraat​

Resim2.pngResim3.png             Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat                                                          Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat