Geçtiğimiz hafta toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,4 arttı.

Bankacılık sektörü kredileri 10 Kasım itibarıyla 2.098 milyar TL oldu. Krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış biçimde %0,4 yükselirken; yıllık bazda kur etkisi hariç %17,5 artış kaydetti.

Toplam kredilerin kur etkisinden arındırılmış (13 Haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama) %10,2 düzeyi ile Şubat sonu-Mart başına yakın seyretmekte. Dolayısıyla kredilerin haftalık olarak gelişimi KGF etkisinin hafiflemesiyle birlikte mevsimsel karakteristikle uyumlu seyrediyor. (Şekil 1).

Yılın son çeyreğinde iç talebin yavaşlamasını bekliyoruz. Kredi gelişimindeki görünüm, beklentimizle uyumlu gitmeye devam ediyor (Şekil 1). Yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyeti dış talebe yönelik imalat sanayisinin sürükleyeceği görüşündeyiz. İç pazara yönelik çalışan kesimlerde stok artışları kaydedilebilir.

  Şekil 1: Merkez Bankası Metodolojisine Göre Kur Etkisinden Arındırılmış Kredilerin Seyri (13 Haftalık Yıllıklandırılmış HO)

Resim4.png           Kaynak: BDDK, Ziraat

Resim5.png              Kaynak: BDDK, Ziraat                                                                           Kaynak: BDDK, Ziraat

​