Geçtiğimiz hafta toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,6 arttı.

Bankacılık sektörü kredileri 17 Kasım itibarıyla 2.113 milyar TL oldu. Krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak artış seyrini sürdürerek %0,6 yükselirken; yıllık bazda kur etkisi hariç %18,2 artış kaydetti.

Toplam kredilerin kur etkisinden arındırılmış (13 Haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama) %12,3 düzeyi ile Ekim sonuyla yakın seviyede bulunmaktadır. Dolayısıyla kredilerin haftalık olarak gelişimi KGF etkisinin hafiflemesiyle birlikte mevsimsel karakteristikle uyumlu seyrediyor. (Şekil 1).

Yılın son çeyreğinde iç talebin yavaşlamasını beklemekteydik. Kredi gelişimindeki görünüm, beklentimizle uyumlu gitmeye devam ediyor (Şekil 1). Geçen haftadaki ivme kaybının ardından bu haftaki kredi büyümesi, ekonominin sağlıklı seyir ettiğinin göstergesi. Yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyeti dış talebe yönelik imalat sanayisinin sürükleyeceği görüşündeyiz. İç pazara yönelik çalışan kesimlerde stok artışları kaydedilebilir.

           Şekil 1: Merkez Bankası Metodolojisine Göre Kur Etkisinden Arındırılmış Kredilerin Seyri (13 Haftalık Yıllıklandırılmış HO)

Resim1.png           Kaynak: BDDK, Ziraat

Resim2.png               Kaynak: BDDK, Ziraat                                                                               Kaynak: BDDK, Ziraat