​​​

Sıkılaşan finansal koşullarla krediler ılımlı şekilde aşağı yönlü trendini sürdürüyor. 

Bankacılık sektörü kredileri 27 Temmuz itibarıyla 2.466 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,4'lük artış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %12,5'ten %12,3 seviyesine geriledi.

BDDK dün makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar yayımladı. Taslaklar bazı tüketici kredilerinde vadeler ve kredi kartlarında taksit sayılarının düşürülmesini içeriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle tüketici kredileri tarafında ekstra bir yavaşlama gözlemleyebiliriz. Kredilerdeki zayıflama ile birlikte yılın geri kalanında iç talebinde, büyümeye katkısı azalacak ve büyümede dengelenme sürecektir. Ayrıca iç talepteki yavaşlama ile enerji ve altın harici ithalatın iyileşmesi ve cari denge rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir.

•Kredilerin sektörlerini incelediğimizde haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak tüketici ve kurumsal kredilerde sırasıyla %0,6 ve %0,3 oranında yükseliş olurken ticari, konut ve taşıt kredilerde sırasıyla %0,6, %0,1 ve %0,1 azalış kaydedildi

Yıllık bazda ise tüketici, ticari, konut ve taşıt kredilerinde sırasıyla %12,8, %11,9, %10,1 ve %7,3'lük artış kaydetti. Ancak artış ivmelerinde yavaşlama devam ediyor.

         Şekil 1: Toplam Kredilerin Gelişimi

Resim1.png                Kaynak: BDDK, Ziraat

Kredilerin sektörlerini incelediğimizde haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak tüketici, ve kurumsal kredilerde sırasıyla %0,6 ve %0,3 oranında yükseliş olurken ticari, konut ve ticari kredilerde sırasıyla %0,6, %0,1 ve %0,1 azalış kaydedildi.

Yıllık bazda ise tüketici, ticari, konut ve taşıt kredilerinde sırasıyla %12,8, %11,9, %10,1 ve %7,3'lük artış kaydetti. Ancak artış ivmelerinde yavaşlama devam ediyor.


Resim2.png            Kaynak: BDDK, Ziraat

Resim3.png              Kaynak: BDDK, Ziraat​

Resim4.png          Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat

Resim5.png           Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat

Resim6.png             Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat