Krediler yavaşlamaya devam ediyor, takipteki alacak oranı ise ılımlı seyrediyor.

Bankacılık sektörü kredileri 31 Ağustos itibarıyla 2.772 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,1'lik artış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %10,6'dan %10,5 seviyesine geriledi.

 Kredilerin sektörlerini incelediğimizde;

Haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak tüketici ve kurumsal kredilerde sırasıyla %0,2 ve %0,1 oranında yükseliş olurken ticari, konut ve taşıt kredilerde sırasıyla %0,8, %0,4 ve %0,1'lik azalış kaydedildi.

Yıllık bazda ise tüketici, ticari, konut ve taşıt kredilerinde sırasıyla %10,9, %10,2, %7,7 ve %4,1'lik artış kaydetti. 

Takipte alacaklar oranı ile işsizlik oranı arasında benzer yönde ilişkinin olduğunu görüyoruz (Şekil 1). İşsizlik oranının gerilediği ve istihdam piyasasının sağlıklı bir görünüm sergilediği dönemlerde hanehalkının ödeme gücü de iyileşmekte. Böylece takipteki alacaklar oranında da düşüş gözlenmekte.

Yakın dönemde de işsizlik oranındaki sınırlı yükselişle birlikte (yıl başından bu yana mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 0,7 puan arttı ve %10,6 seviyesinde) takipteki alacak oranının temmuz ayında %3'ün hafif üzerine çıktığı görülüyor. Sorunlu kredilerdeki bu oran Ağustos 2017'den bu yana en yüksek seviyelerde.

      Şekil 1: İşsizlik oranı ile takipteki alacak oranının gelişimi

Resim1.png          Kaynak: BDDK, TÜİK, ZiraatResim2.png                 Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim3.png         Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim4.png              Kaynak: BDDK, Ziraat

Resim5.png         Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim6.png              Kaynak: BDDK, TCMB, Ziraat

Resim7.png            Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat

Resim8.png              Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat

Resim9.png                  Kaynak: BDDK, Ziraat

Resim10.png            Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat​