Kredi büyüme eğilimi tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor.

Kredi-mevduat faiz farkı ise azalma eğilimi sergiliyor.

Kredilerin 13 haftalık hareketli ortalamasındaki (13 Haftalık HO) düşüş devam ediyor. Merkez Bankası'nın daha yakından izlemeyi tercih ettiği 13 haftalık HO, 30 Kasım haftasında -%11,5 ile son 12 haftadaki negatif seyrini sürdürüyor.

Kredi-mevduat faiz farkında ise azalma eğilimi dikkat çekiyor. Ticari krediler ile mevduat faizleri arasındaki fark, 24 Ağustos tarihinde tepe noktalara ulaşmıştı. Eylül ayı PPK toplantısından sonra ise kredi ile mevduat arasındaki makasın daraldığını gözlemliyoruz (Şekil1). 

   Şekil 1: Tüketici Kredi-Mevduat Faiz Farkı (*,%)

Resim1.png       Kaynak: TCMB, Ziraat

Bankacılık sektörü kredileri 30 Kasım itibarıyla 2.452 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,1'lik artış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %4'ten %3,7 seviyesine geriledi. Toplam kredilerin kur etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranı, eylül ayından bu yana %10 seviyesinin altında seyrediyor.

Kredilerin sektörlerini incelediğimizde;

Haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak tüketici ve taşıt kredilerinde sırasıyla %0,5 ve %1,1'lik artış olurken ticari, kurumsal ve konut kredilerinde sırasıyla %0,4, %0,1 ve %0,2'lik azalış kaydedilmiştir.

Yıllık bazda ise ticari, tüketici ve konut kredilerinde sırasıyla %0,5, %4,9 ve %0,4 artış olurken taşıt kredilerinde %6,6'lık azalış kaydedildi. Taşıt kredilerindeki yıllık değişimin son haftalarda negatif değer aldığı görülmektedir. Yıllık değişimleri pozitif olan kalemleri incelediğimizde ise artış hızının (ivmesinin) azaldığı görülüyor.

Resim2.png               Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                               Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim4.png          Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                      Kaynak: BDDK, TCMB, Ziraat

Resim5.png                Kaynak: BDDK, Ziraat                                                                                       Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat

Resim6.png                Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat                                                                                 Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat​

Resim7.png               Kaynak: TÜİK, BDDK, Ziraat                                                                        Kaynak: TCMB, Ziraat​