​​

Kredi faizlerinde, finansal koşulların olumluya dönmesiyle düşüş devam ediyor.

Takipteki alacak oranımız GOÜ ve gelişmiş ülkelerin altında seyretmekte.

10 Ağustos'tan itibaren artış eğilimini keskinleştiren ticari ve tüketici kredi faiz oranlarında ise, gerileme eğilimi belirginleşmiş durumda. 4 haftalık hareketli ortalamalar bazında, ticari kredi faizleri son 3 haftada düşerken, tüketici kredi faizleri ise son iki haftadır düşüşte.

        Şekil 1: Kredi faiz oranları düşüşünü sürdürüyor.

Resim1.png       Kaynak: TCMB, Ziraat

Seçilmiş gelişmiş ülkeler ve GOÜ'lerin takipteki alacaklarının/toplam kredilere oranını karşılaştırdığımızda; emsallerimizden güçlü bir durumda olduğumuzu görüyoruz. Eylül ayı itibarıyla yurtiçinde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,2 seviyesinde. Şekil 2'deki GOÜ'lerin ve gelişmiş ülkelerin sorunlu kredi ortalaması ise %4 seviyesinin üzerinde bulunmakta. (Türkiye hariç diğer veriler Dünya Bankası'nın 2017 yılı verilerini içermekte.) Takipteki alacakların toplam kredilere oranı en düşük İngiltere'nin, en yüksek ise İtalya'nın olduğunu görüyoruz.  

             Şekil 2:  Takipteki Alacakların/Toplam Kredilere Oranı (Gelişmiş ve GOÜ)
Resim2.png

Kredilerin 13 haftalık hareketli ortalamasındaki (13 Haftalık HO) düşüş devam ediyor. 13 haftalık HO, 2 Kasım haftasında -%9,5 ile son 8 haftadaki negatif seyrini sürdürüyor. Ticari kredilerin yıllık bazda %3,8 büyümeyle Aralık 2016'dan sonraki dönemdeki en düşük büyümeyi gerçekleştirdiği görülmekte. Bu kapsamda, ticari krediler son 11 haftada haftalık bazda negatif seyrini sürdürmekte. Tüketici kredileri ise yıllık bazda %6,6 büyüme ile Ekim 2016'dan beri en düşük oranlı artışı göstermekte.

Bankacılık sektörü kredileri 2 Kasım itibarıyla 2.507 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,4'lük azalış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %6,1'den %5,8 seviyesine geriledi. Toplam kredilerin kur etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranı, son sekiz haftada %10 seviyesinin altında seyrediyor.​

Karşılıksız çek adedinin, ibraz edilen çek adedine oranı ekimde %3,97 ile son Eylül 2016'dan beri en yüksek seviyede. 

Resim3.png              Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                    Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim5.png         Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                      Kaynak: BDDK, TCMB, Ziraat

Resim6.png              Kaynak: BDDK, Ziraat                                                                          Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat
Resim7.png              Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat                                                              Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat

Resim8.png              Kaynak: BDDK, Ziraat​