İktisadi faaliyetteki yavaşlama devam ediyor. Kredi kanalında da bu görünüm teyit ediliyor.

Merkez Bankası da dünkü PPK karar metninde büyümedeki yavaşlamaya dikkat çekti. 

Kredilerin 13 haftalık hareketli ortalamasındaki (13 Haftalık HO) düşüş artarak sürüyor. Merkez Bankası, trendi daha iyi yansıttığı için kredileri bu yöntemle izlemeyi tercih etmekte. 13 haftalık HO, 19 Ekim haftasında -%7,90 ile son 6 haftadaki negatif seyrini devam ettiriyor. Bu oran ise, Nisan 2009'dan sonraki dönemde en büyük ikinci düşüş oldu.

Ticari kredilerde yıllık bazda büyümenin Ocak 2017'den sonraki dönemdeki en düşük büyümeyi gerçekleştirdiği görülmekte. Bu kapsamda, ticari krediler son 9 haftada haftalık bazda negatif seyrini sürdürmekte. Tüketici kredileri tarafında ise yıllık bazda büyümenin Kasım 2016'dan beri en düşük oranlı artışı sergilediği ve son 3 haftada haftalık olarak daraldığı gözlenmekte.

İç talepteki yavaşlamayı, kredilerin yanı sıra bu hafta yurtiçinde açıklanan verilerden de doğruluyoruz. Tüketici güven endeksinin ekimde 57,3 değeriyle Aralık 2008'den beri en düşük seviyeye gerilemesi, iç talepteki zayıflamanın en net göstergesi. İşletmelerin sipariş, ihracat, üretim, istihdam ve mamul mal stokuna ilişkin zayıf beklentilerle reel kesim güven endeksinin ekimde 87,6 değeri ile Mayıs 2009'dan beri en düşük seviyeye ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının ise ekimde %75,4 ile Nisan 2015'den beri en düşük seviyeye düşmesi, iç talepteki zayıflamayı teyit etmekte. 

     Şekil 1: Kredilerdeki zayıflama eğilimi devam ediyor. 

Resim1.png 

                                                                          yılın haftaları

Bankacılık sektörü kredileri 12 Ekim itibarıyla 2.551 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %0,66'lık azalış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %7,3'den %6,7 seviyesine geriledi. Toplam kredilerin yıllık bazda kur etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranı Ocak 2017'den bu yana, son altı haftada %10 seviyelerinin altındaki seyrini sürdürüyor.

Resim2.png                Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                            Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim3.png       Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                                           Kaynak: BDDK, TCMB, Ziraat

Resim4.png            Kaynak: BDDK, Ziraat                                                                                                Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat

Resim5.png             Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat                                                                                        Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat

Resim6.png                Kaynak: BDDK, Ziraat