​​

Krediler, iç talepteki yumuşamayla uyumlu olarak yavaşlamaya devam ediyor. 

İç talepteki zayıflık, öncü göstergelerde kendini göstermeye devam ediyor. Merkez Bankası da bu haftaki PPK toplantısında iç talepteki yavaşlığa ekstra vurgu yaptı. Özellikle son iki çeyrektir (2017 yılının son çeyreği ve 2018 yılının birinci çeyreği) büyümeyi yukarı çeken ana iki kalemden biri özel tüketim harcamaları idi. Anket göstergelerindeki görünüm dikkate alınarak üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamalarında hissedilebilir bir azalma gözlemleyebiliriz. 

           Şekil 1: Özel Tüketim Harcamaları ve Toplam Kredi Arasındaki İlişki

Resim16.png                    Kaynak: BDDK, Bloomberg, Ziraat

Gelecek hafta Merkez Bankası Enflasyon Raporunu açıklayacak. Raporda enflasyon tahmini kadar çıktı açığının seyrini izleyeceğiz. Merkez Bankası, iç talepteki yavaşlamaya vurgu yaparken; aslında çıktı açığının da aşağı yönlü revize edileceğine referans vermiş olabilir. Çıktı açığı, yurt içi talebin gücüne de bağlı olarak ekonomideki fiyat baskılarının değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli bir değişken.

Merkez Bankası'nın kredileri izlemek için takip ettiği göstergelerden biri olan 13 haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama %5,8 artışla Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde.

Bu bağlamda sıkılaşan finansal koşullarla, kredilerin geneli yılın üçüncü çeyreğinde ılımlı yavaşlama trendini sürdürüyor.

Bankacılık sektörü kredileri 20 Temmuz itibarıyla 2.450 milyar TL oldu. Toplam krediler haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak %1'lik azalış kaydetti. Kredilerin yıllık bazda artışı ise %12,9'dan %12,5 seviyesine geriledi.

Kredilerin sektörlerini incelediğimizde haftalık bazda kur etkisinden arındırılmış olarak tüketici, ticari, konut ve taşıt kredilerinde sırasıyla %0,7, %0,1, %0,4 ve %0,6 oranında düşüş olurken kurumsal krediler sınırlı artış kaydetti.

Yıllık bazda ise tüketici, ticari, konut ve taşıt kredilerinde sırasıyla %13,2, %12,6, %10,6 ve %7,8'lik artış kaydetti. Ancak artış ivmelerinde yavaşlama gözlemliyoruz.

Resim1.png             Kaynak: BDDK, Ziraat


Resim2.png             Kaynak: BDDK, Ziraat


Resim3.png          Kaynak: BDDK, TÜİK, ODD, Ziraat


Resim4.png            Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat


Resim5.png​             Kaynak: BDDK, TÜİK, Ziraat