Yabancı yatırımcılar, 11-18 Mayıs haftasında USD 72 milyon hisse senedi ve USD 612 milyon repo hariç DİBS sattı. Gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde tahvil ve hisse senedi piyasasında çıkış görülüyor.

  • Yabancı yatırımcıların toplam DİBS portföyü USD 24,7 milyar ve hisse senedi USD 39,6 milyar seviyesinde bulunuyor.
  • Repo hariç toplam DİBS stoku ise USD 22,8 milyar seviyesinde bulunuyor.

Son 3 haftadır net sermaye çıkışı (hisse senedi+tahvil) gözlenmekte (Şekil 1). Yılbaşından bu yana toplamda 198 milyonluk çıkış gözlenmekte. Bunun USD 706 milyonluk kısmı repo hariç DİBS kısmında giriş şeklinde olsa da hisse senedi tarafında USD 904 milyonluk çıkış, net sermaye çıkışına sebep oluyor.

   Şekil 1: Net Sermaye Girişi/Çıkışı (USD Mio)

Resim1.png               Kaynak: TCMB, Ziraat

Sermaye çıkışları gelişmekte olan ülkelerin genelinde gözleniyor. IIF verilerine göre gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı ardı ardına 5 haftadır sürüyor. Gelişmekte olan ülkelerde Kasım 2016’dan (Trump’ın seçilmesi) bu yana ilk kez ardı ardına 5 haftadır çıkış gözleniyor. Sermaye çıkışının 3’te ikisini tahvil piyasasındaki çıkışlar, 3’te birini hisse senedi piyasalarındaki çıkış oluşturuyor.

   Şekil 2: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları 

Resim2.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

Borsada da yabancı yatırımcı payları Nisan ayından bu yana %63,7-64,4 aralığında sıkışmış durumda.

    Şekil 3: Hisse senedi piyasasındaki yabancı payı 

Resim3.png              Kaynak: TCMB, MKK, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 4: DİBS'teki Yabancı Payı 

Resim5.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat
 

  Tahvil piyasasında yabancı payları %17,7 seviyesinde bulunuyor

      Şekil 5: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi   

Resim6.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 6: Sermaye Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi   

Resim7.png                   Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

 Resim8.png