Uluslararası yatırımcılar, 22-29 Aralık haftasında değerleme etkisinden arındırılmış şekilde USD 122 milyon hisse senedi ve USD 111 milyon DİBS satın aldı.

Böylece uluslararası yatırımcıların toplam DİBS portföyü USD 30,9 milyara ve hisse senedi USD 52 milyara yükseldi.

    Şekil 1: Sermaye Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi

Resim1.png                Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 2: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi

Resim2.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

   Şekil 3: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları

Resim6.png         Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat