Yabancı yatırımcılar, yurtiçinde 20-31 Ağustos tarihleri arasında USD 22 milyon hisse senedi satarken; USD 154 milyon repo hariç DİBS alımı yaptı.

Uluslararası sermaye hareketlerine baktığımızda, ağustos ayında Çin ile ABD ticaret gerilimi ve başta Arjantin kaynaklı olmak üzere gelişmekte olan ülke piyasalarındaki satış baskısıyla, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin temmuz ayına göre belirgin azaldığı görülüyor (Şekil 1). Eylül ayının başlangıcında da başta Arjantin, Endonezya ve Güney Afrika olmak üzere, gelişmekte olan ülkelere yönelik risklerin belirginleştiğini gözlemliyoruz.

2015 Aralık ayında göreve gelen Arjantin devlet başkanının kamuoyu yoklamalarında desteği gittikçe azalıyor. Hem IMF yardımı alması hem de yardım sonrası Merkez Bankası'nın sert ve dramatik faiz artışlarına rağmen pesodaki değer kaybını sonlandırmakta istenilen başarıyı elde edememesi başkana desteği azaltıyor. 

Ağustos ayının sonunda 41 seviyesi ile rekor seviyeye yükselen peso şimdilerde 37 seviyelerinde stabil olmaya çalışsa da üzerindeki kırılganlıkları devam ettirebileceği düşünülüyor. Gelecek sene ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere yaklaşık bir yıl kalırken; ülkede risk primine önümüzdeki dönemde siyasi risklerde eklenebilir. 

      Şekil 1: GOÜ'lere Sermaye Akımının Gelişimi (Aylık, USD Milyar)

Resim1.png            Kaynak: IIF, Ziraat.

Bölgesel bazda incelediğimizde ağustos ayında Latin Amerika (Arjantin..) ve Afrika ve Orta Doğudan sermaye çıkışı görülürken; gelişen Asya'ya yoğun giriş olduğu gözleniyor (Şekil 2).

       Şekil 2: GOÜ'lere Sermaye Akımları Değişimi (Bölgeler Bazında, Aylık, USD Milyar) 

Resim2.png                Kaynak: IIF, Ziraat.

Uluslararası piyasalardaki görünümden tekrar yurtiçi piyasalara döndüğümüzde;

Yurtiçinde yılbaşından bu yana toplamda USD 1,05 milyarlık net sermaye çıkışı gözlenmekte. Yılbaşından itibaren hisse senedinden kaynaklanan çıkış USD 1,28 milyar seviyesinde. Yılbaşından bu yana DİBS tarafına ise USD 229 milyonluk bir giriş gözlenmekte.

Yabancı yatırımcıların toplam DİBS portföyü ise USD 12,8 milyar ve hisse senedi USD 24,3 milyar seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı başında DİBS stoku USD 25 milyar, hisse senedi stoku USD 38 milyardı.

Repo hariç toplam DİBS stoku ise yaklaşık USD 12,1 milyar seviyesinde bulunuyor. Haziran ayında USD 23 milyardı.

       Şekil 3: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi

Resim3.png         Kaynak: TCMB, Ziraat

        Şekil 4: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları (Türkiye)

Resim4.png            Kaynak: TCMB, Ziraat

              Şekil 5: DİBS'teki Yabancı Payı

Resim5.png       Kaynak: TCMB, MKK, Ziraat

       Şekil 6: Sermaye Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi

Resim6.png              Kaynak: TCMB, Ziraat