​​

Kasım ayı gerek Türkiye'ye gerekse diğer gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin arttığı bir dönem oldu. Kasımda GOÜ'lere bu senenin başından bu yana en güçlü sermaye girişi oldu.

Kasım ayının son haftası özelinde Türkiye'ye, yabancı yatırımcıların hisse senedi alımından kaynaklı olarak yaklaşık USD 83 milyonluk net sermaye girişi oldu. 

Yabancı yatırımcılar, yurtiçinde 23-30 Kasım haftasında USD 103 milyon hisse senedi alış ve repo hariç DİBS tarafında USD 20,1 milyon tutarında satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında son dört haftada alım yönlü işlemlerle toplam USD 350 milyonluk sermaye girişi gerçekleştirmiş oldu.

Risk iştahının toparlanmasıyl​a kasım ayı GOÜ'lere sermaye girişinin belirgin arttığı bir dönem oldu. Kasım ayında GOÜ'lere toplam sermaye akımı yaklaşık USD 34 milyar olurken; bunun USD 22 milyarı hisse senedinden kaynaklandı. Bölgesel dağılımını da incelediğimizde sermaye girişinin %70'ine yakınının Çin ağırlıklı olmak üzere Gelişen Asya'ya olduğunu görüyoruz. Türkiye özelinde kasım ayına baktığımızda hisse senedi tarafına USD 0,3 milyar ve DİBS tarafına USD 0,35 milyarla toplamda USD 0,65 milyar giriş gözlemliyoruz. 

          Şekil 1: GOÜ'lere Sermaye Akımının Gelişimi (Aylık, USD Milyar)                 Şekil 2: Toplam Sermaye Akımının Bölgesel Gelişimi (Aylık, USD Milyar)

Resim2.png         Kaynak: IIF, Ziraat                                                                                                 Kaynak: IIF, Ziraat

23-30 Kasım haftasında yabancı girişiyle birlikte 2,5 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faizlerinde sırasıyla 61, 8 ve 5 baz puanlık düşüşler yaşandı ve tahviller %20,26, %17,56 ve %16,81 seviyelerinden haftayı tamamladı.

Yurtiçinde yılbaşından bu yana toplamda USD 156 milyonluk net sermaye girişi gözlenmekte.

•Repo hariç DİBS tarafında yaklaşık USD 1,1 milyarlık alıma karşın

•Hisse senedinden USD 977 milyonluk sermaye çıkışı gözlenmekte.

Yabancı yatırımcıların toplam DİBS portföyü kasım sonu itibarıyla USD 19,4 milyar ve hisse senedi portföyü USD 31,4 milyar seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı başında ise stoklar sırasıyla USD 16,3 milyar ve USD 28,1 milyardı.

Repo hariç toplam DİBS stoku da yine kasım itibarıyla yaklaşık USD 19,1 milyar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, kasım ayı başında yaklaşık USD 16 milyardı.

     Şekil 3: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi        Şekil 6: DİBS'teki Yabancı Payı

Resim3.png           Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                          Kaynak: TCMB, MKK, Ziraat

       Şekil 4: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları (Türkiye)                              Ş ekil 7: Sermaye Hareketleri (13 Haftalık Birikimli Değişim, USD Milyon)

Resim4.png                  Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                 Kaynak: TCMB, Ziraat

Şekil 5: Haftalık Bazda Sermaye Giriş/Çıkışları (Türkiye)                                 Şekil 8: Sermaye Hareketleri (52 Haftalık Birikimli Değişim, USD Milyon)
Resim5.png Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                                  Kaynak: TCMB, ZiraatResim6.png