Uluslararası yatırımcılar, 29 Aralık-5 Ocak haftasında değerleme etkisinden arındırılmış şekilde USD 206 milyon hisse senedi ve USD 36 milyon DİBS satın aldı.

Böylece uluslararası yatırımcıların toplam DİBS portföyü USD 31,7 milyara ve hisse senedi USD 53,4 milyara yükseldi.

​    Şekil 1: Sermaye Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi

Resim4.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat​

   Şekil 2: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi  

Resim5.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 3: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları

Resim6.png         Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat