Uluslararası yatırımcılar, 15-22 Aralık haftasında değerleme etkisinden arındırılmış şekilde USD 110,5 milyon hisse senedi satın aldı ve USD 286,8 milyon DİBS sattı.

Böylece uluslararası yatırımcıların toplam DİBS portföyü USD 30,5 milyara gerilerken hisse senedi USD 50,2 milyara yükseldi.

 ​   Şekil 1: Sermaye Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi

Resim1.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

   Şekil 2: Hisse Senedi Sermaye Akımları ve BIST Gösterge Endeksinin Değişimi

Resim2.png             ​​Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat


    Şekil 3: Yıllar Bazında Sermaye Giriş/Çıkışları
Resim3.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat