Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankamız arasında yapılan protokol ile şahısların ve firmaların her türlü vergi ödemelerinin Bankamız aracılığıyla yapılabilmesini sağlayan bir nakit yönetimi hizmetidir.