Doğrudan Borçlandırma Sistemi
# #

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

Firmalara özel Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Ziraat'te!

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi; geniş bayi/ müşteri ağı olan Firmaların bayi ya da müşterilerinden yapacakları mal veya hizmet bedellerine yönelik fatura tahsilatlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir nakit yönetimi hizmetidir.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi kapsamında, firmaların muhasebe sistemlerine entegre bir şekilde çalışan DBS uygulamalarında ihtiyaçlara özel çözümler geliştirilebilmektedir.

Özellikleri

  • Türk Lirası ve/veya tüm çevrilebilir döviz cinslerindeki faturaların tahsilatı sağlanır.
  • Yaygın bayi ağına sahip olan işletmeler yararlanabilir.
  • Kredili DBS’de Banka tarafından bayilere sağlanan kredi imkanı ile Firmanın alacak tahsilat riski sıfırlanırken, Bayi de kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılar.
  • Bayi teminat takibi ve maliyeti azalır, tahsilat raporları ile Bayi risk takibi kolaylaşır.
  • Havale/Çek/Senet/Teminat Mektubu takibinin yarattığı maliyet ve risk azalır.
  • Otomasyon sayesinde operasyonel maliyetler düşer, operasyonel iş yükü azalır.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​​​​​​