Gümrük Müşavirlikleri Web Servisi ile aşağıda yer alan işlemleri yapabilirsiniz.

1-Gümrük Tahsilatı

Dış ticaret işlemleri kapsamında Bankamızca tahsilatına aracılık edilen Gümrük Vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi ve İthal Harcı gibi Gümrük tahsilatına konu her türlü ödeme yapılabilecektir.

2-Tasfiye Laboratuvar (TASİŞ) Tahsilatı

Dış ticaret işlemleri kapsamında tahlil işlemine tabi ithalat/ihracatı yapılan kimyevi maddeler, işlenmiş gıda vb. malların tahlil yapılması karşılığında ödenmesi gereken ücretin tahsilatı web servis aracılığıyla yapılabilecektir.

3-Para Transferi (Havale/EFT) İşlemleri

Gümrük Müşavirlikleri tarafından sağlanacak servis ile kendi hesapları arasında virman işlemi veya 3. kişilere ait hesaplara havale/EFT işlemi yapılabilmesi imkanı verilebilecektir.

Başvuru ve Tanımlama İşlemleri

  • Aşağıdaki linkten temin edeceğiniz sözleşmeyi ıslak imzalı veya e-imza ile imzalayıp sözleşme ekinde yer alan tablodaki bilgileri eksiksiz tamamladıktan sonra (aslını daha sonra şubenize teslim etmek suretiyle) KEP üzerinden ziraatbank@hs01.kep.trveya nakitvekurumyonetimi@ziraatbank.com.tr adresine mail ile ulaştırmanız gerekmektedir.
  • Gerekli tanımlama yapılıp IP adresine erişim izni sağlandıktan sonra, sözleşme ekinde belirtilecek mail adresine kullanıcı ad, şifre ve firma kodu bilgisi gönderilecektir.
  • Gönderilen kullanıcı ad, şifre ve firma kodu ile kullanmış olduğunuz Evrim veya Mavi Bilişim programlarına giriş yaptıktan sonra servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

Gümrük Müşavirlikleri Web Servisi Sözleşmesi

 


Başvuru Kanalları