Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi (“Ziraat Bankası”) tarafından sunulan/sunulacak ürün ve hizmetler amacıyla edindiği kişisel verilerimin; müşteri memnuniyetinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkilerinin yönetimi, yeni ürün/hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, acente sıfatıyla tarafıma sunulabilecek ürün/hizmetlerde kullanılması ve en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, analiz, etkin risk yönetimi ve raporlama amaçlarıyla işlenmesi ve bu amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimi ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde Ziraat Bankası’nın kendisi, yurtiçi ve yurtdışı iştirakleriyle, yurtdışında bulunan muhabir bankalarla, yurtiçindeki ve yurtdışındaki hizmet aldığı üçüncü kişi firmalara aktarılmasına açık rızam ile muvafakat ederim.

İlgili bilgilendirme kapsamında Ziraat Bankası, mevzuat uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt etmekte olup, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde, zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.