Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulmuş bir heyettir. Bankalar tarafından başvuruların olumlu sonuçlandırılmaması ve ihtilafın devam etmesi durumunda, yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurulabilmektedir.