İhaleye nasıl katılabilirim?

Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır.

Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.

E-ihale ile satışına devam edilenlerde,  en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve Subemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması sonrasında cep telefonunuza gelen şifre ile https://e-satis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.

Kabul edilen Geçici teminat çeşitleri nelerdir?

Belirtilen teminat tutarlarını Bankamız şubelerine nakit olarak yatırılabilirsiniz. Bunun dışında, kabul edilen teminat çeşitlerinin tamamı Gayrimenkul Satış Şartnamelerinde belirtilmiştir. 

Gayrimenkul satış ihaleleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Fiziki ihale ile satışına devam edilen gayrimenkul satışları, ilan edilen ihale tarihi ve yerinde hazır bulunan teklif sahipleri ile pazarlık ve/veya açık artırma usulüyle gerçekleştirilmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

E-ihale ile satışına devam edilenlerde,  herhangi bir taşınmaza teklif verildiği anda, o taşınmaz için Banka tarafından belirlenen ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan süre ve o taşınmaza teklif geldiği, internet sayfamızda tüm müşteriler tarafından görülebilecektir. İhale süresi içinde, teklif vermek isteyen müşteriler, yukarıda açıklanan başvuruları yaparak ihaleye katılabilir. İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir zaman kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi durumunda ihale sona erecek ve en yüksek teklifi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.

Ödemenin kredi kullanarak veya kredi kullanmadan taksitlere bölünmesi mümkün mü?

Bankamız gayrimenkul satışları taksitli ve peşin ödemeli olarak yapılmaktadır. Bankamızdan veya başka bir bankadan kredi kullanarak yapacağınız ödemeler de peşin ödeme kapsamında değerlendirilmektedir. Taksitli ödeme seçeneğinde, satış bedelinin en az %25'i peşin olmak şartıyla, kalan miktar için faiz işletilerek cazip vade seçenekleriyle ödeyebilirsiniz. Peşin alımdan farklı olarak, taksitli satışlarda tapu tescili, tüm taksit ödemelerinin bitiminde gerçekleştirilmektedir.

Bankanın kredi koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Kredi talepleriniz için tüm şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

İlgilendiğim gayrimenkulü nasıl görebilirim?

Satılık gayrimenkullerimizin yer aldığı internet sayfamızda bulunan telefon numaralarını arayarak randevu oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Gayrimenkuller ile ilgili daha detaylı bilgi alabilir miyim?

Gayrimenkullerimiz ile ilgili Bankamızın elinde bulunan bilgilere ilanda yer verilmiştir. Öte yandan, söz konusu taşınmazlara ilişkin olarak yayınlanan bilgiler Bankamız açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, araştırmanın gayrimenkul talep sahibi tarafından yapılması gerekmektedir. Taşınmaz mallar ile ilgili olarak Bankaca verilen bilgiler ve her türlü ilanlar (Satış Listesi, Gazete İlanı, İnternet, Afiş vb.) genel bilgi niteliğindedir.

Bazı gayrimenkullerin muhammen bedelinin olmamasının sebebi nedir?

Bankamızca satışa sunulan gayrimenkullerden "Özellikli Gayrimenkuller" başlığı altında yayınlanmakta olanlar için muhammen bedel açıklanmamaktadır. İstekliler bu gayrimenkuller için diledikleri tutarda kapalı zarf teklifinde bulunabilecektir.

Gayrimenkulün muhammen bedeli veya üzerinde verilen teklifte, gayrimenkul teklif sahibine satılır mı?

Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen tüm teklifler değerlendirilmeye alınmaktadır. Gayrimenkul satış komisyonlarının kararı geçici mahiyette olup, bu komisyonların kararı Bankamız yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

Teklifimin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

İhale sona erdiğinde ihale sonuçları kısa bir süre içerisinde Bankamızca sonuçlandırılarak, teklif sahibine olumlu veya olumsuz mutlaka yanıt verilecektir. Teklifin olumsuz bulunması durumunda teminat iade edilecektir.

Burada belirtilen fiyatın üzerine KDV eklenecek mi?

Bankamız KDV Mükellefi olmadığından satış bedeline KDV ilave edilmeyecektir. (Özel ilanlarda KDV'ye ilişkin bilgiler Genel Özellikler bölümünde ayrıca belirtilecektir.)

Tapu ve Kadastro harcını kim ödeyecek?

Tapu devri sırasında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere tapu ve kadastro harcının ödenmesi gerekmektedir. Tapu ve kadastro harcı, emlak vergi değeri ile satış bedelinden yüksek olanı üzerinden hesaplanacaktır.