Altın Kabul Sistemi (AKS) kapsamında anlaşmalı rafinerilerin yetkili kuyumcuları aracılığı ile kabul edilecek fiziki altınların TL’ye dönüştürülerek TL faiz getirisi ya da kurun faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması ve vade başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022/11 sayılı tebliğ ve talimatına göre ilave getiri imkanı sunan bir mevduat ürünüdür.

Yetkili kuyumcu listesi için Yetkili kuyumcu listesi tıklayınız

Özellikleri

 • Altın Kabul Sistemi kapsamında “Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” Bireysel Müşteriler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesap açılışı esnasında seçilen vade süresine göre (3, 6 ve 12 ay) 2022/11 sayılı tebliğ ve TCMB tarafından yayımlanan uygulama talimatlarında belirtilen kurallar çerçevesinde Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açılabilmektedir.
 • Vadesiz Altın Mevduat Hesabına yetkili kuyumcudan altın girişi yapıldığı anda, hesaba yatan altın TCMB’nin yayımladığı dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı otomatik olarak açılmaktadır. 
 • Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına “TCMB Politika Faiz Oranı + 300 baz puan” faiz oranı uygulanmaktadır.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi ve hesaba para yatırma işlemi yapılamamaktadır.
 • Hesabın açıldığı gün iptal ve kapama işlemleri yapılamamaktadır.
 • Stopaj oranı sıfır (0) olacaktır.
 • Altın Kabul Sisteminden dönüştürülen hesaplar için TCMB tarafından ilave getiri vade sonuna kadar çekilmemek kaydıyla Türk Lirası olarak vade başında ödenecektir.
 • Hesabın vadeden önce kapatılması halinde vade başında peşin ödenen ek getiri tutarı müşteri hesabından alınarak TCMB’ye geri ödenir. İlaveten vade başlangıç tarihindeki kur hesap kapanış tarihindeki kurdan düşükse herhangi bir kur farkı ödemesi yapılmayacaktır.  Vade başlangıç tarihindeki kur hesap kapanış tarihindeki kurdan yüksek ise kur farkı müşteri hesabından tahsil edilecektir.
 • Vade sonunda müşterinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan altın bazında anaparası ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esastır.
 • Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda, Hesap sahibine anapara + faiz ödenir. 
 • Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması durumunda;
  • Kur farkı veya kur farkı ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri toplam tutarının banka tarafından ödenecek brüt faiz tutarından yüksek olması durumunda, kur farkı tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.
  • Brüt faiz tutarının, kur farkı ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarından yüksek olması durumda ise brüt faiz tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.

Örnek Hesaplama

Müşteri Fiziki Altın Gramı 1.000 Gr
İşlem Günü Altın Alış Kuru 1.000 TL
1000 Gr Altın TL Karşılığı 1.000 * 1.000 = 1.000.000 TL
Gün Sayısı 180
Faiz Oranı 17,00%
180 Gün İlave Getiri Oranı 1,50%
İlave Getiri Tutarı: 7.400 TL (1.000.000 * % 1,5 * 180 / 365)
Anapara + İlave Getiri: 1.007.400 TL (1.000.000 TL + 7.400 TL)
Faiz Getirisi: 84.456 TL (1.007.400 * % 17,00 * 180 / 365)
Anapara + İlave Getiri + Faizli Bakiye: 1.091.856 TL (1.000.000 TL + 7.400 TL + 84.456 TL)  

A. Vade sonunda TCMB saat 11:00 gram altın alış kurunun 1.100 TL olması halinde ;
Vade başı anapara + ilave getiri: 1.007.400 TL (1.007,4 gr * 1.000 TL)
Vade sonu anapara + ilave getiri + faiz: 1.091.856 TL (1.000.000 TL + 7.400 TL + 84.456 TL)
Vade sonu kuru üzerinden hesap bakiyesi: 1.108.140 TL (1.007,4 gr * 1.100 TL)
Vade sonu kuru üzerinden hesap bakiyesi, vade sonu tarihinde (anapara + ilave getiri + faiz) bakiyesinden büyük olacağı için müşterinin vade sonu bakiyesi 1.108.140 TL olacaktır.

B. Vade sonunda TCMB saat 11:00 gram altın alış kurunun 900 TL olması halinde ;
Vade başı anapara + ilave getiri: 1.007.400 TL (1.007,4 gr * 1.000 TL)
Vade sonu anapara + ilave getiri + faiz: 1.091.856 TL (1.000.000 TL +7.400 + 84.456 TL)
Vade sonu kuru üzerinden hesap bakiyesi: 906.660 TL (1.007,4 gr * 900 TL)
Vade sonu kuru üzerinden hesap bakiyesi, vade sonu tarihinde (anapara + ilave getiri + faiz) bakiyesinden küçük olacağı için müşterinin vade sonu bakiyesi 1.091.856 TL olacaktır.