​​

Altın Kabul Sistemi (AKS) kapsamında anlaşmalı rafinerilerin yetkili kuyumcuları aracılığı ile kabul edilecek fiziki altınların TL'ye dönüştürülerek TL faiz getirisi ya da kurun faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması ve vade başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022/11 sayılı tebliğ ve talimatına göre ilave getiri imkanı sunan bir mevduat ürünüdür.

Özellikleri

 • Altın Kabul Sistemi kapsamında "Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" Bireysel Müşteriler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesap açılışı esnasında seçilen vade süresine göre (3, 6 ve 12 ay) 2022/11 sayılı tebliğ ve TCMB tarafından yayımlanan uygulama talimatlarında belirtilen kurallar çerçevesinde Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açılabilmektedir.
 • Vadesiz Altın Mevduat Hesabına yetkili kuyumcudan altın girişi yapıldığı anda, hesaba yatan altın TCMB'nin yayımladığı dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı otomatik olarak açılmaktadır. 
 • Asgari olarak TCMB Politika Faiz Oranının %80'i kadar faiz oranı uygulanacaktır.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi ve hesaba para yatırma işlemi yapılamamaktadır.
 • Hesabın açıldığı gün iptal ve kapama işlemleri yapılamamaktadır.
 • Stopaj oranı sıfır (0) olacaktır.
 • Altın Kabul Sisteminden dönüştürülen hesaplar için TCMB tarafından ilave getiri vade sonuna kadar çekilmemek kaydıyla Türk Lirası olarak vade başında ödenecektir.
 • Hesabın vadeden önce kapatılması halinde vade başında peşin ödenen ek getiri tutarı müşteri hesabından alınarak TCMB'ye geri ödenir. İlaveten vade başlangıç tarihindeki kur hesap kapanış tarihindeki kurdan düşükse herhangi bir kur farkı ödemesi yapılmayacaktır.  Vade başlangıç tarihindeki kur hesap kapanış tarihindeki kurdan yüksek ise kur farkı müşteri hesabından tahsil edilecektir.
 • Vade sonunda müşterinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan altın bazında anaparası ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esastır.
 • Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda, Hesap sahibine anapara + faiz ödenir. 
 • Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması durumunda;
  • Kur farkı veya kur farkı ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri toplam tutarının banka tarafından ödenecek brüt faiz tutarından yüksek olması durumunda, kur farkı tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.
  • Brüt faiz tutarının, kur farkı ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarından yüksek olması durumda ise brüt faiz tutarı vade sonunda müşteri hesabına TL olarak ödenir.

Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabınıza, anapara ve kur farkına ilave olarak TCMB tarafından ayrıca,

 • 6 Ay Vadeli hesaplar için yıllık %1
 • 12 Ay Vadeli hesaplar için yıllık %2 faiz oranları üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Yastık altındaki altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'nin anlaşmalı kuyumcularından (Yetkili Kuyumcu) işlemlerinizi kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.


ATOM (Altın Tasarrufu Oluşturma Modeli) Aracılığı ile Altın Yatırma İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Öncelikle Bankamızda Vadesiz Altın Mevduat Hesabı açmanız gerekmektedir.
 • Fiziki altınlarınız ile size en yakın Yetkili Kuyum İşletmesi'ne gidebilirsiniz.
 • Yetkili Kuyum İşletmesi, BBDK tarafından belirlenmiş olan Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerlerinden düşük olmamak üzere, altınlarınızın değer tespitini yapacaktır.
 • İşlem anındaki TCMB tarafından ilan edilmiş dönüşüm fiyatı üzerinden, altınlarınızın Türk lirasına karşılığı Yetkili Kuyum İşletmesi tarafından bildirilecektir.
 • Mutabık kalmanız durumunda, cep telefonunuza gelecek SMS onay kodu ile, Fiziki Altından Dönüşümlü Kur Korumalı TL Mevduat Hesabınız otomatik olarak açılır.

ATOM sistemi yetkili kuyumcu listesi için ATOM sistemi yetkili kuyumcu listesi için tıklayınız.


AVAS Aracılığı ile Altın Yatırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Altınlarınızı Bankamız Altın Mevduat Hesabına ya da Çeyrek Altın Hesabına yatırmak için size en yakın AVAS Bayisine giderek;

 • Müşteri bilgilendirme formunu imzalayınız.
 • Sistemden gelen SMS şifresi ile işleme başlama onayı veriniz.
 • Bankamızdan gelen SMS şifresi ile işlemlerin bilginiz dâhilinde yapıldığını onaylayınız.
 • Bayi yetkilisi ile mutabıksanız, sistemden gelen SMS onay kodu ile altınlarınız hesabınıza aktarılır. Ayrıca işlemlerinizin gerçekleştiğine dair Bankamızdan da bilgilendirme mesajını bekleyiniz.
 • Sistemin ürettiği teslim tesellüm tutanağını imzalayarak, bir nüshasını alınız.

*Altınlarınızı, AVAS Bayisine teslim ettiğinizde, ekspertiz işlemi kamera kaydı altında yapılacaktır.


ONSA Aracılığı ile Altın Yatırma İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Öncelikle Bankamızda Vadesiz Altın Mevduat Hesabı açmanız gerekmektedir.
 • Fiziki altınlarınız ile size en yakın Yetkili Kuyum İşletmesi'ne gidebilirsiniz.
 • Yetkili Kuyum İşletmesi, BBDK tarafından belirlenmiş olan Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerlerinden düşük olmamak üzere, altınlarınızın değer tespitini yapacaktır.
 • İşlem anındaki TCMB tarafından ilan edilmiş dönüşüm fiyatı üzerinden, altınlarınızın Türk lirasına karşılığı Yetkili Kuyum İşletmesi tarafından bildirilecektir.
 • Mutabık kalmanız durumunda, cep telefonunuza gelecek SMS onay kodu ile, Fiziki Altından Dönüşümlü Kur Korumalı TL Mevduat Hesabınız otomatik olarak açılır.

ONSA yetkili kuyumcu listesi için ONSA yetkili kuyumcu listesi için tıklayınız.


​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

​​​​