​​​​

YP’den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı; Bankamızda USD, EUR ve GBP cinsinden döviz mevduatı veya Altın mevduat hesabı bulunan müşterilerimizin söz konusu birikimlerini Türk Lirasına dönüştürmek kaydıyla kurdaki değişimlere karşı korumaktadır.YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur değişimlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır. YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılacaktır.

Özellikleri

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31.03.2024 tarihi itibari ile bankamızda ya da diğer bankalarda bulunan USD, EUR, GBP ve Altın (A02) bakiyeleriyle, YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açılabilecektir.​
 • Hesap açılabilmesi için USD, EUR, GBP veya A02 döviz cinsinden mevduatların bozularak TL'ye geçiş yapılması gerekmektedir.
 • YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından hem gerçek kişi müşterilerimiz hem de tüzel kişi müşterilerimiz yararlanabilecektir.
 • Bu ürün için stopaj oranı sıfır uygulanacaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişi müşterilerimiz için 3, 6 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabilmektedir. Tatil gününe denk gelen vade sonu ilk işgünü olarak değerlendirilecektir.
 • Asgari olarak TCMB Politika Faiz Oranının %80'i kadar faiz oranı uygulanacaktır.
 • Bankamız nezdindeki döviz tevdiat hesaplarında bulunan USD/EUR/GBP dövizin veya Bankamız nezdindeki A02 cinsi Altın Mevduat hesaplarında bulunan altın mevduatın Türk Lirasına çevrileceği kur, işlem gününde TCMB tarafından günlük olarak saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'da dönüşüm kuru ilan edilen döviz alış kur olacaktır.
 • Vade sonunda; kur değişimi hesap açılışında kullanılan döviz cinsinin açılış tarihindeki TCMB tarafından saat 10:00 ile 15:00 arasında her saat başı ilan edilen döviz alış kuru ile kapanış tarihindeki TCMB-11:00 kuru dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kur değişimi hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Kur değişiminin faiz tutarından yüksek olması durumunda hesabınız açılış tahindeki endeks kurun vade tarihindeki karşılığına denk gelecek şekilde güncellenecektir
 • Hesap açma azami tutar limit uygulaması bulunmamaktadır.
 • YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı saat 10:00 ile 16:30 arasında açılabilecektir.
 • Kısmi para çekme işlemi yapılamayacaktır.
 • Vadeden önce kapama işlemi yapılabilecek olup, erken kapamalarda hesap açılışı öncesi satış yapılan döviz/ altın cinsinin TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kurundan düşük olanı üzerinden ana para tutarı belirlenecektir. Bu durumda faiz getirisi elde edilemeyecektir.
 • Vade sonunda, faiz tahakkuku ve kur farkı işlemleri gerçekleştikten sonra, devam etmeyi talep eden müşterilerimiz kur korumalı hesap olarak devam edebilecektir.
 • YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açılış işlemi yukarıda belirtilen özellik ve kurallar dahilinde hem gerçek hem de tüzel müşterilerimiz için mobil ve internet bankacılığı kanallarımızdan da yapılabilmektedir.

*Yukarda belirtilen özellikler yetkili mercilerce yeni bir mevzuat yayımlanması veya mevcut mevzuatta güncelleme yapılması durumuna göre değişiklik gösterebilecektir.


​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen tıklayınız.

​​​

Örnek Hesaplamalar


Vade sonunda; döviz kuru artışının faiz getirisinden düşük olduğu durumda

Örnek 1

Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

10.349,04 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

349,04 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

21.380,82 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

1.380,82 TL

Vade sonunda; döviz kuru artışının faiz getirisinden yüksek olduğu durumda

Örnek 1

Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

14

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

12.727,27 TL

 - Kur farkı

2.378,23 TL

 - Faiz getirisi

349,04 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

15

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

23.076,92 TL

 - Kur farkı

1.6961,0 TL

 - Faiz getirisi

1.380,82 TL

Vadeden önce kapama halinde; döviz kurunun düşmesi durumunda

Örnek 1


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Ödenecek Tutar (TL)

8.181,82 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Ödenecek Tutar (TL)

13.846,15 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Vadeden önce kapama halinde; döviz kurunun artması durumunda

Örnek 1


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur Seçiniz

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

14

Ödenecek Tutar (TL)

10.000,00 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur Seçiniz

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

15

Ödenecek Tutar (TL)

20.000,00 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL


YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklartıklayınız.