27.06.2006 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan;

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile 01.10.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım fonu vergilendirme yapısında değişikliğe gidilerek, fon katılma belgelerinden elde edilen kazançlar stopaja tabi hâle getirilmiştir. 01.10.2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde "İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)" yöntemine göre yatırımcının elde ettiği gelir üzerinden %10 stopaja tabi tutulmuştur.

Ayrıca, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, stopaja tabi olmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon (Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan) niteliğine sahip fonların katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Bu nedenle, unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0 (sıfır)’dır.

01.10.2010 tarihinden itibaren; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamındaki sermaye şirketlerinin (TTK hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar) elde ettiği gelir üzerinden kesilen stopaj oranı % 0 olarak uygulanmaya başlanmıştır.​​​​

01.10.2006 tarihinden itibaren yatırım fonu katılma belgesi alım/satım işlemlerinden doğan stopaj kesintilerine ilişkin ayrıntılı bir belge yatırımcı tarafından talep edilmesi hâlinde şubelerimizce verilecektir.

Yatırım Hesap Ekstresi Bilgilendirme

Bankamız Yatırım Hesabı Ekstrelerinize;

  • ziraatbank.com.tr internet adresinden Online Başvuru sekmesinden,
  • ATM’lerimizden,
  • Yatırım hesabınızın bağlı olduğu şubenizden,
  • İnternet şubemizden,
  • Hesabınız üzerinde tanımlı olan cep (mobil) telefonunuzdan 4747’e HAREKET boşluk hesap numaranızın son dört rakamını (5001 gibi) yazıp SMS göndererek son 5 hareket bilgilerinize ulaşabilirsiniz.