Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği

  • Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50' si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

  • Koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 30. günden itibaren, 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil), sigorta edilebilir.

Teminat Paketi

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

  • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar

İsteğe bağlı olarak Tarsim Teknik şartlarında aranan şartlar sağlanırsa şap, hırsızlık ve yavru atma teminatları verilebilmektedir.

Koşullar

  • Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS'e) kayıtlı olmak.