TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

Prim Desteği

 • Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sigortaya Kabul Şartları

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması,
 • En az 30 adet kovan olması,
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,

zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, Tarsim tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir.

Teminat Paketi

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi Hayvan Saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Koşullar

 • TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.