Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Prim Desteği

  • Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam

  • Cam ve Plastik Seralar (Konstrüksiyon, Örtü Malzemesi, Teknik Donanım, Ürün)

Teminat Paketi

  • Dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, kapsamında olup, risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre fırtına ve hortum, heyelan, sel-su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.

Koşullar

  • Devletin %50 prim desteğinden faydalana bilinmesi için, seranın ve içindeki ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi zorunludur.