Her Türlü Riske Karşı En Uygun Sigorta Ziraat'te!

Ziraat Bankası, sigortaları ile hem sizi hem de işinizi gerçekleşmesi muhtemel risklere karşı güvence altına alıyor.

Tarımsal Kredi Hayat Sigortası

Bankamızdan tarımsal kredi kullanan 18-70 yaş arasındaki müşterilerin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi halinde, Ziraat Bankası’na olan borcunun kapatılmasını amaçlayan bir hayat sigortasıdır. Borç kapatıldıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli sertifikada belirtilen lehtar(lar)a ödenir.

Menkul ve Gayrimenkullerin Sigortası

Tarımsal kredi karşılığında teminat olarak alınan menkul ve gayrimenkullerden sigorta yapılması mümkün olanlar, muhtemel risklere karşı sigortalanmaktadır.

Ziraat Traktör Genişletilmiş Kasko Sigortası

Kullanım tarzı Traktör olan araçlar için düzenlenen poliçedir. Bu sigorta ile çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi bir çok riske karşı teminat altına alınmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası

Sigorta konusunu teşkil eden değerler / inşaat, teminat müddetti içinde inşaat sahasında bulunduğu sırada önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple (yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, don, toprak kayması, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık vb.) herhangi bir ziyan ve hasara uğraması riskleri teminat altına alınmaktadır.

Çiftliğim Ziraat Güvencesinde Sigortası

Bankamızdan Sıfır Faizli Hayvancılık Kredisi kullanan üreticinin hayvan barınağı ile işletmede kullandığı makine ve tesisatı, yangın, yıldırım, infilak, deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, kasırga, tayfun, hortum, yer kayması, kar ağırlığı, kara taşıtları çarpması, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatlarına karşı güvence altına alınmaktadır.

Ziraat Balıkçı Teknesi Sigortası

Balıkçı gemileri ile gemi üzerindeki balıkçılık amacıyla kullanılan araçların uğrayacağı tam ziyan ve hasarları ile kısmi ziyan ve hasarlar teminat altına alınmaktadır.

*29.09.2014 tarihinden önce kredi kullanan müşterilerin Kredi Hayat Sigortalarının yıllık yenilemeli poliçeleri 75 yaşa kadar yenilenmeye devam edilecektir.

** Kredi Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


Başvuru Kanalları