Kesintisiz Müşteri Hizmeti Bankamızda!

Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilir, Bankkartınızla alışveriş yapabilir ve otomatik ödeme talimatlarınızda bulunan faturalarınızı aksatmadan ödeyebilirsiniz.

Bankkart ile ATM'lerimizden 7 gün / 24 saat boyunca kredi kullanabilir ve sadece kredi kullandığınız günler için faiz ödersiniz.

Özellikleri

  • Faiz, hesabınızın eksiye düştüğü günler için ay (veya üç ay) sonunda kesilir ve hesabınıza para yatınca sıfırlanır.
  • Hayat sigortası yapılması müşteri inisiyatifindedir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 150 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.