​​​

Bankamız nezdindeki hesaplarınızda bulunan döviz (USD/EUR/GBP) TCMB’nin özel dönüşüm kuru/fiyatı ile TL’ye dönüştürerek YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı hemen açabilir ve kur/fiyat riskinden korunabilir, vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Size en yakın Şubemizden  ve internet/mobil şube kanallarımızdan YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açabilirsiniz.

Özellikleri

 • Hesap, şube ve internet/mobil şube kanallarından açılabilmekte aynı zamanda temdit tipi değiştirilebilmektedir.
 • Açılacak hesabın getirisine stopaj oranı “0” (sıfır) olarak uygulanacaktır.
 • 7407 sayılı Kanunda yapılan değişiklik kapsamında Kurumların 30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.
 • Hesap, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadelerde TL cinsinden açılabilmektedir. Tatil gününe denk gelen vade sonu, izleyen ilk işgünü olarak uygulanacaktır.
 • Birden fazla hesap açılması mümkün olabilmektedir.
 • Asgari faiz oranı olarak TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır.
 • TCMB tarafından günlük olarak saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’da dönüşüm kuru ilan edilmektedir. Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 30.06.2023 tarihi itibari ile bankamızda ya da diğer bankalarda bulunan USD, EUR, GBP ve 31.12.2021 tarihi itibari ile bankalarda bulunan Altın (A02) bakiyeleriyle YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açılabilecektir.
 • Vade sonunda; kur değişimi hesap açılışında kullanılan TCMB dönüşüm kuru ile kapanış tarihindeki saat 11:00 de ilan edilen TCMB dönüşüm kuru dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kur değişimi hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Kur değişiminin faiz tutarından yüksek olması durumunda hesabınız açılış tahindeki endeks kurun vade tarihindeki karşılığına denk gelecek şekilde güncellenecektir.
 • YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı saat 10:00 ile 16:30 arasında açılabilecektir.
 • Kısmi para çekme işlemi yapılamayacaktır.
 • Vadeden önce kapama işlemi yapılabilecek olup, erken kapamalarda hesap açılışı öncesi satış yapılan döviz/altın para cinsinin TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kurundan düşük olanı üzerinden anapara tutarı belirlenecektir. Bu durumda faiz getirisi elde edilemeyecektir.

*Yukarda belirtilen özellikler yetkili mercilerce yeni bir mevzuat yayımlanması veya mevcut mevzuatta güncelleme yapılması durumuna göre değişiklik gösterebilecektir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

​​

YP'den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen tıklayınız.