Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı ilgili Tebliğ’ler doğrultusunda başlayan dijital dönüşüm sürecine uygun olarak firmanızın e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-SMM gibi e-belge uygulamalarına geçişinde Ziraat Bankası’nın sunacağı ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

E-Fatura nedir?
397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de yer alan E-Fatura,  aslen kâğıt ortamındaki "fatura" belgesi ile aynı niteliklere sahip elektronik bir belgedir. Dijital dönüşüm süreci doğrultusunda artık kayıtlı mükelleflerin, birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları E-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen E-Fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

E-Arşiv nedir?
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen standartlara uygun olarak faturaların elektronik ortamda oluşturulması ve muhafaza edilmesi uygulamasıdır.

E-Arşiv Fatura uygulaması kapsamındaki mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı E-Fatura olarak, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı E-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-İrsaliye nedir?
Kağıt ortamda düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" nin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır. 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına E-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-belgelere ilişkin tüm gerekli bilgilere https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html adresinden ulaşılabilirsiniz.

E-Belge çözümlerine Ziraat Bankası üzerinden nasıl ulaşabilirim?
Firmalar e-belge entegrasyonlarını 3 yöntemden birini tercih ederek gerçekleştirebilmektedirler:

  • Doğrudan Bağlantı (Firmanın Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan entegrasyon yapması)
  • GİB Portalı Üzerinden (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu portal üzerinden firma tarafından bildirim yapılması)
  • Özel Entegratörler Aracılığıyla (Bu alanda teknik ve idari anlamda yetkin ve GİB tarafından özel olarak yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla)

Bankamız aşağıda belirtilen Özel Entegratör firmalar ile anlaşmalı olup, siz değerli müşterilerimize Ziraat'e özel fiyat ve koşullarla e-dönüşüme geçiş imkanı sunmaktadır:

  • Kolaysoft Teknoloji A.Ş.
  • Mikro / Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş.
  • Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret A.Ş.

E-belge uygulamalarına ve ihtiyacınız olan diğer muhasebe programı entegrasyonlarına, yukarıdaki firmalardan birini tercih ederek Ziraat'e özel fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Bunun için Bankamız Kurumsal İnternet Şubesine giriş yaparak Başvurular > Diğer Başvurular > E-Belge alanından, anlaşmalı entegratörlerimizin Bankamıza özel koşullarla sunduğu tüm ürün/hizmetleri görüntüleyebilir ve dilediğiniz entegratöre başvurunuzu yapabilirsiniz.

 Bankamız Kurumsal İnternet Şubesini kullanmıyorsanız Başvuru İçin Tıklayınız Başvuru İçin tıklayınız.Başvuru Kanalları