İnşaatı tamamlanmış, Betonarme Karkas, Çelik konstrüksiyon veya yığma kagir yapı tarzındaki Akaryakıt İstasyonu ile yine bu alanda bulunan market, Lokanta, vb. yerlerin bina, alt yapı tesisleri, çevre düzenlemeleri, demirbaş, makine, emtealarına karşı teminat verilen bir paket poliçedir.

Sadece Akaryakıt Dağıtım İstasyonları ve dahilinde bulunan riskleri teminat altına almak için hazırlanmış bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, İnfilak
 • Sel ve su baskını
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler-Terör (GLKHH-KNH-Terör)

Ek teminatlar

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz kaldırma
 • Mali Sorumluluk
 • Mal Sahibinin Kiracıya karşı Sorumluluğu
 • Kiracının Mal Sahibine karşı Sorumluluğu
 • Mal sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu
 • Bina sabit Kıymetleri Hırsızlığı
 • Muhteviyat Hırsızlık
 • Alternatif İşyeri (Hasar nedeniyle işyeri Değişikliği) Masrafları
 • İzolasyon
 • Yakıt Sızmasının vereceği zararlar
 • Hukuksal Korunma

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Yanlış akaryakıt dolumu ( Araçlar ve Tanklar )
 • Çevre kirliliği
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Yer Kayması
 • Dolu
 • Cam Kırılması
 • Deniz taşıtları Çarpması
 • İş Durması
 • Kira Kaybı
 • Mal Sahibi veya İntifa sahibinin Kira kaybı
 • Kiracının Kira Kaybı
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • Makine Kırılması
 • Hortum kopması
 • İşveren Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Taşınan para ve kıymet nakli
 • Akaryakıt pompacı hırsızlık
 • Emniyet-I suiistimal