Para ile ölçülebilir her türlü emteanın, bir veya bir kaç nakil aracı ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında doğabilecek çeşitli risklere karşı teminat altına alınan sigorta türüdür.

Zorunlu Teminatlar

  • Emtea nakliyat teminatı

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Harp & Grev teminatı