​​Genel Bilgiler

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta A.Ş. anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden tedavi masraflarınız karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılaşabileceğiniz bir kaza ve hastalık durumlarında SGK ve Türkiye Sigorta A.Ş. anlaşmalı özel sağlık kurumlarında yaptıracağınız muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ilave ücret ödemeden yüksek standartta sağlık hizmeti ile güvence altına alınmaktadır.

Teminatlar

Sadece Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan plandır. Teminatlar için Sadece Yatarak Tedavi Planı için tıklayınız.

Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 10 adet* limitli ayakta tedavi harcamalarını karşılayan plandır. Teminatlar için Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı için tıklayınız.

*Ayakta tedavilerde her bir muayene işlemi ve muayeneye bağlı tetkik (Tahlil, röntgen, MR, Tomografi vb.) işlemleri 1 (bir) adet olarak değerlendirilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçemizin geçerli olduğu Anlaşmalı Kurum Ağlarımız için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.


Başvuru Kanalları