Genel Bilgiler

Sağlığım Ziraat Güvencesinde tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Sigorta anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden tedavi masraflarınız karşılanmaktadır.

Sağlığım Ziraat Güvencesinde tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılaşabileceğiniz bir kaza ve hastalık durumlarında SGK ve Ziraat Sigorta anlaşmalı özel sağlık kurumlarında yaptıracağınız muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ilave ücret ödemeden yüksek standartta sağlık hizmeti ile güvence altına alınmaktadır.

Teminatlar

Sağlığım Ziraat Güvencesinde Sadece Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan plandır. Teminatlar için Sağlığım Ziraat Güvencesinde Sadece Yatarak Tedavi Planı için tıklayınız.

Sağlığım Ziraat Güvencesinde Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 8 adet* limitli ayakta tedavi harcamalarını karşılayan plandır. Teminatlar için Sağlığım Ziraat Güvencesinde Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı için tıklayınız.

*Ayakta tedavilerde her bir muayene işlemi ve muayeneye bağlı tetkik (Tahlil, röntgen, MR, Tomografi vb.) işlemleri 1 (bir) adet olarak değerlendirilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçemizin geçerli olduğu Anlaşmalı Kurum Ağlarımız için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.


Başvuru Kanalları