Sigortalının faaliyetleri esnasında işyerinde meydana gelecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziya ve hasar meydana gelmesi halinde sigortalının hukuki sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlanır.

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Asansör kazaları sonucu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Sıkça Sorulan Sorular

1) Asansörler dolayısıyla meydana gelebilecek zararlar teminat altında mıdır?

İsteğe bağlı olarak bu risk de teminat altına alınabilir.

2) Bu poliçeye daha çok hangi firmalar ihtiyaç duyabilir?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet poliçesine genellikle konaklama yerleri, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki faaliyet konusuna bakmaksızın tüm işyerleri ihtiyaç duymaktadır